ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെ‌ഡറേഷൻ

1937 ൽ സ്ഥാപിതമായ സംഘടനയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെ‌ഡറേഷൻ. കേരള ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ ഉൾപ്പെടെ 33 ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെ‌ഡറേഷനിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. സർ‌വീസസ്, റെയിൽവെ സ്പോർട്സ് കൺ‌ട്രോൾ ബോർഡ്, വനിതാ കമ്മിറ്റി തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 3 ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷനുകൾ താൽക്കാലിക അംഗങ്ങളായും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. [1]

ഓൾ ഇന്ത്യാ ഫുട്ബോൾ ഫെ‌ഡറേഷൻ
AFC
Association crest
Founded23 ജൂൺ 1937; 86 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് (1937-06-23)
FIFA affiliation1948
AFC affiliation1954
SAFF affiliation1997
PresidentPraful Patel
Websitewww.the-aiff.com

അവലംബം തിരുത്തുക

  1. "Official Website Of The ALL INDIA FOOTBALL FEDERATION". Archived from the original on 2008-02-10. Retrieved 2008-02-13.