ഒറ്റപ്പുള്ളി വരയൻ (നിശാശലഭം)

എറിബിഡേ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു നിശാശലഭമാണ്[1] "ഒറ്റപ്പുള്ളി വരയൻ".[2] (ശാസ്ത്രീയനാമം: Asota caricae). ജൊഹാൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫാബ്രിഷ്യസ്സ് എന്ന ഡാനിഷ് ജന്തുശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഈ നിശാശലഭത്തെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി വിവരിക്കുന്നത്. [3]

Tropical tiger moth
Asota caricae (Noctuidae Aganainae).jpg
Scientific classification edit
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Arthropoda
Class: Insecta
Order: Lepidoptera
Superfamily: Noctuoidea
Family: Erebidae
Genus: Asota
Species:
A. caricae
Binomial name
Asota caricae
(Fabricius, 1775)
Synonyms
  • Noctua caricae Fabricius, 1775
  • Psephea alciphron Cramer, [1777]
  • Asota euroa Rothschild, 1897
  • Asota anawa Swinhoe, 1903
Asota caricae, tropical tiger moth പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ കൂറ്റനാട് നിന്നും

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Occurrence record map of Asota caricae". The Atlas of Living Australia. ശേഖരിച്ചത് 4 July 2016.
  2. Valappil, Balakrishnan (August 12, 2020). "A Preliminary Checklist of the Moths of Kerala, India". Malabar Trogon. Vol. 18-1: 10–39. |volume= has extra text (help)
  3. "Asota caricae caricae New Guinea". The Papua Insects Foundation.