1980 ൽ, ടിം ബെർണേർസ് ലീ, സേർണിൽ (CERN), പ്രവർത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് നിർമ്മിച്ച ഒരു സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പദ്ധതിയാണ് എൻ‌ക്വയർ.[2][3] വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്ബിന്റെ മുൻ‌ഗാമിയാണ് ഇതെന്നു പറയാം. എൻ‌ക്വയർ ലളിതമായ ഹൈപ്പർടെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു. വെബ്ബിന്റെയും , സെമാന്റിക് വെബ്ബിന്റേയും ചില ആശയങ്ങൾ എൻ‌ക്വയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും, പല കാര്യങ്ങളിലും അവയിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു എൻ‌ക്വയർ.

എൻ‌ക്വയർ
Invented byTim Berners-Lee
പുറത്തിറക്കിയ വർഷം1980[1]
കമ്പനിCERN

ബേണേഴ്‌സ്-ലീ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ പേര് ഹൗ-ടു എന്ന ഒരു പഴയ പുസ്തകത്തിന്റെ തലക്കെട്ടിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതാണ്, എല്ലാത്തിനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് അന്വേഷിക്കുക(Enquire Within Upon Everything).[4]

വ്യവസ്ഥകൾ തിരുത്തുക

1980-ൽ ഏകദേശം 10,000 ആളുകൾ സേണിൽ വിവിധ ഹാർഡ്‌വെയർ, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇമെയിൽ വഴിയും ഫയൽ കൈമാറ്റം വഴിയും വളരെയധികം ജോലികൾ ചെയ്തു. ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് വ്യത്യസ്ത കാര്യങ്ങളുടെ ട്രാക്ക് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്[3] കൂടാതെ വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ പരസ്പരം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. ബെർണേഴ്‌സ്-ലീ 1980 ജൂൺ 23-ന് സിഇആർഎന്നിൽ എൻക്വയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 6 മാസമായി ജോലി ചെയ്യുന്നാണ്ടായിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ, ഡിസ്‌ക് ഫോർമാറ്റുകൾ, ഡാറ്റ ഫോർമാറ്റുകൾ, ക്യാരക്ടർ എൻകോഡിംഗ് സ്കീമുകൾ എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നതായിരുന്നു പുതിയ സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ആവശ്യം, ഇത് വ്യത്യസ്തമായ സിസ്റ്റങ്ങൾക്കിടയിൽ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതും പൊതുവെ അപ്രായോഗികവുമായ ഒരു ജോലിയാണ്.[5] എൻക്വയറിന് മുമ്പുള്ള വ്യത്യസ്‌ത ഹൈപ്പർടെക്‌സ്റ്റ്-സിസ്റ്റങ്ങൾക്ക് ഈ ആവശ്യകതകൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, ഉദാഹരണത്തിന് മെമെക്സ്(Memex), എൻഎൽഎസ്(NLS).

വേൾഡ് വൈഡ് വെബുമായുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ തിരുത്തുക

Documentation of the RPC project            (concept)

 Most of the documentation is available on VMS, with the two
 principle manuals being stored in the CERNDOC system.

  1) includes: The VAX/NOTES conference VXCERN::RPC
  2) includes: Test and Example suite
  3) includes: RPC BUG LISTS
  4) includes: RPC System: Implementation Guide
   Information for maintenance, porting, etc.
  5) includes: Suggested Development Strategy for RPC Applications
  6) includes: "Notes on RPC", Draft 1, 20 feb 86
  7) includes: "Notes on Proposed RPC Development" 18 Feb 86
  8) includes: RPC User Manual
   How to build and run a distributed system.
  9) includes: Draft Specifications and Implementation Notes
 10) includes: The RPC HELP facility
 11) describes: THE REMOTE PROCEDURE CALL PROJECT in DD/OC

Help Display Select Back Quit Mark Goto_mark Link Add Edit
A screen in an ENQUIRE scheme.[1]


അവലംബം തിരുത്തുക

 1. 1.0 1.1 Berners-Lee, Tim (May 1990). "Information Management: A Proposal". World Wide Web Consortium. Retrieved 25 August 2010.
 2. Berners-Lee, Tim. "Frequently asked questions — Start of the web: Influences". World Wide Web Consortium. Retrieved 22 July 2010.
 3. Jeffery, Simon; Fenn, Chris; Smith, Bobbie; Coumbe, John (23 October 2009). "A people's history of the internet: from Arpanet in 1969 to today" (Flash). London: The Guardian. pp. See 1980. Retrieved 7 January 2010.
 4. Finkelstein, Prof. Anthony (15 August 2003). "ENQUIRE WITHIN UPON EVERYTHING". ICT Portal. BBC. Archived from the original on 2003-06-21. Retrieved 7 January 2010.
 5. Berners-Lee, Tim (August 1996). "The World Wide Web: Past, Present and Future". World Wide Web Consortium. Retrieved 25 August 2010.