ഒരു ജർമ്മൻ പ്രസവചികിത്സകനും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായിരുന്നു എഡ്വേർഡ് അർനോൾഡ് മാർട്ടിൻ (ജീവിതകാലം: 22 ഏപ്രിൽ 1809, ഹൈഡൽബർഗ് – 5 ഡിസംബർ 1875, ബെർലിൻ). വൈദ്യനായ കാൾ എഡ്വേർഡ് മാർട്ടിൻ (1838-1907), ഫിലോളജിസ്റ്റ് ഏണസ്റ്റ് എഡ്വേർഡ് മാർട്ടിൻ (1841-1910), പ്രസവചികിത്സകനായ ഓഗസ്റ്റ് എഡ്വേർഡ് മാർട്ടിൻ (1847-1933) എന്നിവരുടെ പിതാവായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

എഡ്വേർഡ് അർനോൾഡ് മാർട്ടിൻ

തുടക്കത്തിൽ നിയമവിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഹൈഡൽബർഗ് സർവകലാശാലയിൽ (1830-31) വൈദ്യശാസ്ത്രം പഠിച്ചു, അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശീലകരിൽ മാക്സിമിലിയൻ ജോസഫ് വോൺ ചെലിയസും ഫ്രാൻസ് നെയ്‌ഗലും ഉൾപ്പെടുന്നു. തുടർന്ന് അദ്ദേഹം ജെന സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം തുടർന്നു, 1833-ൽ ഗോട്ടിംഗൻ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് "ഡി ലിത്തോജെനിസി പ്രെസെർട്ടിം യൂറിനേറിയ" എന്ന പ്രബന്ധത്തിലൂടെ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. പ്രാഗ്, വിയന്ന, ബെർലിൻ, ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കുള്ള ഒരു നീണ്ട പഠന യാത്രയെത്തുടർന്ന് അദ്ദേഹം 1835-ൽ ജെനയിൽ ഹാബിലിറ്റേഷൻ നേടി[1] [2]

1837-ൽ അദ്ദേഹം ജെന സർവകലാശാലയിൽ അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായി, അടുത്ത വർഷം യൂണിവേഴ്സിറ്റി മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ സബ്ഡയറക്ടറായി അദ്ദേഹം നിയമിതനായി. 1846-ൽ അദ്ദേഹം മെറ്റേണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിന്റെ മുഴുവൻ പ്രൊഫസറും ഡയറക്ടറുമായി. 1858-ൽ ചാരിറ്റിലെ പ്രസവ ആശുപത്രിയുടെ ഡയറക്ടറായി ഡയട്രിച്ച് വിൽഹെം ഹെൻറിച്ച് ബുഷിന്റെ പിൻഗാമിയായി അദ്ദേഹം ബെർലിനിലേക്ക് സ്ഥലം മാറി. ബെർലിനിൽ അദ്ദേഹം ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗവും സ്ഥാപിച്ചു. റോബർട്ട് മൈക്കിലിസ് വോൺ ഓൾഷൗസെൻ, അഡോൾഫ് ഗസ്സെറോ എന്നിവരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറിയപ്പെടുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും സഹായികളും.[1] [2]

1873-ൽ അദ്ദേഹം ബെർലിനിൽ ഗൈനക്കോളജിഷെ ഗെസെൽഷാഫ്റ്റ് (ഗൈനക്കോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി) സ്ഥാപിച്ചു.[3] അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകമായ "Hand-Atlas der Gynäkologie und Geburtshülfe" പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുകയും "അറ്റ്ലസ് ഓഫ് ഒബ്സ്റ്റട്രിക്സ് ആൻഡ് ഗൈനക്കോളജി" (1880) എന്ന പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.[4]

  1. 1.0 1.1 Julius Leopold Pagel: Martin, Eduard Arnold In: Biographisches Lexikon hervorragender Ärzte des neunzehnten Jahrhunderts. Berlin, Wien 1901, Sp. 1098–1099
  2. 2.0 2.1 Franz von Winckel: Martin, Eduard Arnold In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 20, Duncker & Humblot, Leipzig 1884, S. 489 f.
  3. Ebert, A; David, M (1992). "[Eduard Arnold Martin (1809-1875)--founder of the Berlin Gynecologic Society. A contribution to the history of the Berlin Society of Obstetrics and Gynecology. II]". Zentralbl Gynakol. 114 (3): 143–8. PMID 1595310.
  4. HathiTrust Digital Library Translated from the 2nd edition of Hand-Atlas der Gynäkologie und Geburtshülfe (1878, edited by his son August Eduard Martin).