കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പെരളശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജനിച്ചു.ബാംഗ്ലൂരിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Thej&oldid=891694" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്