വിക്കിജ്വരം ബാധിച്ച വ്യക്തി
മലയാളം വിക്കിപീഡിയയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആഴം/റാങ്ക് 200/78 ആണ്‌.
ഈ ഉപയോക്താവിന്റെ സ്വദേശം പത്തനംതിട്ട ജില്ലയാണ്‌ .


ഈ ഉപയോക്താവ് മോസില്ല ഫയർഫോക്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Nithinvijayan&oldid=870586" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്