ഉപയോക്താവിന്റെ ബാബേൽ വിവരണം
fi-N Tämän käyttäjän äidinkieli on suomi.
ml-0 ഈ ഉപയോക്താവിനു മലയാളഭാഷയിൽ ഒട്ടും അറിവ് ഇല്ല (അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണു മനസ്സിലാക്കുന്നത്).
ഉപയോക്താക്കൾ ഭാഷാക്രമത്തിൽ

#REDIRECTmeta:User:Jafeluv
This page is a soft redirect.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഉപയോക്താവ്:Jafeluv&oldid=1065456" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്