ഇലഞ്ഞി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്

ഏറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴ താലൂക്കിൽ പാമ്പാക്കുട ബ്ളോക്കിലാണ് 29.48 ച.കി.മീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള ഇലഞ്ഞി പഞ്ചായത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1953-ലാണ് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഔദ്യോഗികമായി നിലവിൽ വന്നത്.

അതിരുകൾതിരുത്തുക

 • തെക്ക്‌ - കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉഴവൂർ, ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ
 • വടക്ക് -പാമ്പാക്കുട, തിരുമാറാടി പഞ്ചായത്തുകൾ കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയും
 • കിഴക്ക് - കോട്ടയം ജില്ലയിലെ ഉഴവൂർ

, വെളിയന്നൂർ പഞ്ചായത്തുകളും കൂത്താട്ടുകുളം നഗരസഭയും

 • പടിഞ്ഞാറ് - പിറവം നഗരസഭയും കോട്ടയം ജില്ലയിലെ മുളക്കുളം, ഞീഴൂർ പഞ്ചായത്തുകൾ എന്നിവ

വാർഡുകൾതിരുത്തുക

 1. അന്ത്യാൽ
 2. കൂര്
 3. നെല്ലൂരുപാറ
 4. ജോസ് ഗിരി
 5. മുത്തോലപുരം
 6. ആലപുരം
 7. മടുക്ക
 8. ഇലഞ്ഞി സൗത്ത്
 9. ചേലക്കൽ
 10. ഇലഞ്ഞി
 11. മുത്തംകുന്ന്
 12. പെരുമ്പടവം
 13. പുളിക്കക്കുന്ന്

സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾതിരുത്തുക

ജില്ല എറണാകുളം
ബ്ലോക്ക് പാമ്പാക്കുട
വിസ്തീര്ണ്ണം 29.48 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ
ജനസംഖ്യ 16,576
പുരുഷന്മാർ 8226
സ്ത്രീകൾ 8350
ജനസാന്ദ്രത 562
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം 1015
സാക്ഷരത 93.7%

അവലംബംതിരുത്തുക