ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരണം ആരംഭിച്ച ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറി (The Indian Antiquary). 1872- ൽ ബോംബെയിലെ എജ്യൂക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി പ്രസ്സിൽ[1] നിന്നാണ് ആദ്യമായി പ്രസാധനം. പൗരാണിക സംബന്ധിയായ പഠനങ്ങൾ, ഗവേഷണങ്ങൾ എന്നിവക്ക് പ്രത്യേക പ്രാധാന്യം നൽകി വന്നിരുന്ന പ്രസിദ്ധീകരണമാണ് ഇത്[2]. ചരിത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം, പുരാലിഖിത ശാസ്ത്രം, നാണയ വിജ്ഞാനം, ശിലാലിഖിത ശാസ്ത്രം, മതം, നാട്ടാചാരങ്ങൾ, കല, സംഖ്യാശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയവ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയുടെ പ്രസാധന പരിധിയിൽ വന്ന വിഷയങ്ങളാണ്[3]. 1933 വരെ ഇതിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടർന്നു വന്നിരുന്നു. യൂറോപ്പിലേയും ഇന്ത്യയിലേയും വിജ്ഞാന കുതുകികൾക്കിടയിലെ അറിവിന്റെ പങ്കുവെക്കലിന്റെ വേദി സൃഷ്ടിച്ച ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം 1925- മുതൽ 1932- വരെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് റോയൽ ആന്ത്രോപ്പോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ്[4]. 1984-ൽ ഡൽഹിയിലെ സ്വാതി പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഇതിന്റെ ചില വാല്യങ്ങൾ റീപ്രിന്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറക്കുകയുണ്ടായി.

ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയിലെ ഒരു താൾ

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഒരു ജേണലായി പുരാവസ്തു ഗവേഷകനായിരുന്ന ജെയിംസ് ബർഗെസ്ആണ് 1872 ൽ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറി സ്ഥാപിച്ചത്. ഇന്തോ- യൂറോപ്പ് അധിഷ്ഠിത പഠനങ്ങൾ നടത്തുന്ന പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ അറിവ് പങ്കിടുന്നത് സാധ്യമാക്കുന്നതിനായാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരുന്നത്. [5] [6]

ജേണൽ ഒരു സ്വകാര്യ സംരംഭമായിരുന്നു, [7] അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾയ്ക്ക് ഒരു സംഭാവകനോ എഡിറ്ററോ പണം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എഡിറ്റർമാർക്ക് പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വന്തം പണം നല്കി പ്രസിദ്ധീകരണത്തെ പിന്തുണയ്‌ക്കേണ്ടി വന്നു. [7] ആദ്യത്തെ എഡിറ്ററായിരുന്നു ബർഗെസ്. 1884 അവസാനം വരെ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് തുടർന്നു. കാഴ്ചശക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ സ്ഥാനം ജോൺ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫ്ലീറ്റിനും റിച്ചാർഡ് കാർനാക് ടെമ്പിളിനും കൈമാറി. [7]

പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രാദേശിക ചരിത്ര ഗവേഷകരുടെ എണ്ണത്തിലും, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും കഴിയുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ വർധനയുണ്ടായി. 1920 കൾ ആയപ്പോൾ ജേണലിന്റെ മുഴുവൻ വിഭാഗങ്ങളും നിറയ്ക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്ന തരത്തിൽ ആ വർദ്ധനെവെത്തി. ഇന്ത്യൻ സംഭാവകരുടെ സൃഷ്ടികൾ അക്കാലത്ത് വളരെ വലുതായിരുന്നു.. [8]

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങൾതിരുത്തുക

1925 മുതൽ 1932 വരെയുള്ള വാല്യങ്ങൾ കൗൺസിൽ ഓഫ് റോയൽ ആന്ത്രോപോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ കീഴിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [9] 1931-ൽ ആന്റിക്വറിയുടെ ആദ്യ ഘട്ടം 623-ാം വാല്യം മുതൽ നമ്പർ 783 വരെ (ഡിസംബർ 1933), [9] 1931-ൽ റിച്ചാർഡ് ടെമ്പിൾ മരിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം പ്രസിദ്ധീകരണം നിർത്തി. [10] ജേണലിന്റെ ആദ്യകാല വാല്യങ്ങൾ 1984 ൽ ദില്ലിയിൽ സ്വാതി പബ്ലിക്കേഷൻസ് പുന:പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [11]

1938 [12] നും 1947 നും ഇടയിൽ ന്യൂ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറി എന്ന പേരിൽ വീണ്ടും പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചു. ആന്റിക്വറിയുടെ ഈ 14 മുതൽ 62 വരെ വാല്യങ്ങളെ "രണ്ടാമത്തെ സീരീസ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. [13]

1964 നും 1971 നും ഇടയിൽ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയുടെ മൂന്നാം ഘട്ടം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഇത് "മൂന്നാം സീരീസ്" എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. [14]

ഉള്ളടക്കംതിരുത്തുക

ജേണൽ തുടക്കത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നത് പുരാവസ്തുവും ചരിത്രപരവുമായ കാര്യങ്ങളായിരുന്നു. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിൽ പൗരാണിക സാഹിത്യ രചനകളും എപ്പിഗ്രഫി അതിന്റെ പേജുകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി. [15] ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യൻ എപ്പിഗ്രഫി സംബന്ധിച്ച യൂറോപ്യൻ പഠനങ്ങളുടെ പ്രധാന ഉറവിടം ആന്റിക്വറിയായിരുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ജേണൽ ഓഫ് എപ്പിഗ്രാഫി എപ്പിഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക 1892 നും 1920 നും ഇടയിൽ ആന്റിക്വറിയുടെ ത്രൈമാസ അനുബന്ധമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. [7]

ബോംബെ എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റിയും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യാ പ്രസ്സും ചേർന്ന് ആന്റിക്വറി ബോംബെയിലെ മസ്ഗാവിൽ അച്ചടിച്ചുവെങ്കിലും, ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള പുനരുൽപാദനം അനിവാര്യമായിരുന്നതിനാലും എപ്പിഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയൽ പഠിതാക്കൾക്കായും [16] പിന്നീട്, ചിത്രങ്ങളുടെ കൃത്യതയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ലണ്ടനിലെ ഗ്രിഗ്സ് സ്ഥാപനം പ്രസിദ്ധീകരണം തുടർന്നു. [16] , ഈ ചിത്രങ്ങൾ ഭണ്ഡാർക്കെറെപ്പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഭഗവാൻലാൽ ഇന്ദ്രാജി, ജോർജ്ജ് ബുഹ്ലർ, ജോൺ ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ഫ്ലീറ്റ്, എഗ്ഗെലിന്ഗ് ബി ലൂയിസ് റൈസ്, [17] തുടങ്ങിയവർ അവരുടെ പഠനങ്ങളിൽ ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറിയെ അവലംബമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. [15]

പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ അമ്പത് വർഷത്തിനിടെ ആയിരത്തിലധികം പേജുകൾ ദി ഇന്ത്യൻ ആന്റിക്വറി, എപ്പിഗ്രാഫിയ ഇൻഡിക്ക എന്നിവയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. [16] നാടോടി ഗാനങ്ങളും നാടോടിക്കഥകളും റെക്കോർഡുചെയ്യുന്നതാണ് ആന്റിക്വറി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന മറ്റൊരു മേഖല. നാടോടി കഥകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളെ തരംതിരിക്കാനുള്ള ആദ്യ ശ്രമമായിരുന്നു പഞ്ചാബ് നാടോടിക്കഥകളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണം [8] കൂടാതെ ഉത്തരേന്ത്യൻ നാടോടിക്കഥകളായ വില്യം ക്രൂക്കിന്റെയു റാം ഗാരിബ് ചൂബെയുടെയും മുൻ‌നിര സൃഷ്ടികൾ അതിന്റെ പേജുകളിൽ അച്ചടിച്ചു. [18]

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Bombay%2C+Education+Society%27s+Press%2C+etc%22
 2. https://archive.org/details/indianantiquaryj266roya
 3. https://books.google.co.in/books/about/Indian_Antiquary.html?id=w-_lAAAAMAAJ&redir_esc=y
 4. https://www.therai.org.uk/
 5. Prospectus Archived 2014-05-30 at the Wayback Machine. in The Indian Antiquary, Part 1, 5 January 1872, p. 1.
 6. "The Indian Antiquary" in The Antiquaries Journal, Vol. 2, No. 2, April 1922, p. 148.
 7. 7.0 7.1 7.2 7.3 Temple, Richard Carnac. (1922) Fifty years of The Indian Antiquary. Mazgaon, Bombay: B. Miller, British India Press, pp. 3-4.
 8. 8.0 8.1 Temple, p. 7.
 9. 9.0 9.1 Indian antiquary. Suncat. Retrieved 10 January 2017.
 10. Enthoven, R. E. "Temple, Sir Richard Carnac, second baronet (1850–1931), army officer and oriental scholar". Oxford Dictionary of National Biography. Revised by Jones, M. G. M. Oxford University Press. ശേഖരിച്ചത് 10 January 2017.
 11. The Indian Antiquary. Open Library. Retrieved 9 January 2017.
 12. New Indian Antiquary. South Asia Archive, 2014. Retrieved 30 May 2014.
 13. Indian Antiquary, British Library catalogue search, 10 January 2017.
 14. Indian Antiquary, British Library catalogue search, 29 May 2014.
 15. 15.0 15.1 Salomon, Richard (1998) (10 December 1998). Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages. New York: Oxford University Press. പുറം. 219. ISBN 978-0-19-535666-3.
 16. 16.0 16.1 16.2 Temple, p. 6.
 17. History, Archaeological Survey of India, 2011. Retrieved 30 May 2014.
 18. "Introduction" by Sadhana Naithani in William Crooke; Pandit Ram Gharib Chaube (2002). Folktales from Northern India. Santa Barbara: ABC-CLIO. പുറം. 38. ISBN 978-1-57607-698-9.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇന്ത്യൻ_ആന്റിക്വറി&oldid=3624919" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്