ഇക്സോറ റ്റീമെഹാനിയെൻസിസ്

പുഷ്പിക്കുന്ന സസ്യങ്ങളിലെ ഒരു വർഗ്ഗമാണ് ഇക്സോറ റ്റീമെഹാനിയെൻസിസ് - Ixora temehaniensis. ഇത് റുബിയേസീ കുടുംബത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫ്രെഞ്ച് പോളിനേഷ്യയിലെ റൈയറ്റീയ ദ്വീപിലാണ് ഇവ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്നത്.

ഇക്സോറ റ്റീമെഹാനിയെൻസിസ്
ശാസ്ത്രീയ വർഗ്ഗീകരണം
സാമ്രാജ്യം:
(unranked):
(unranked):
(unranked):
നിര:
കുടുംബം:
ഉപകുടുംബം:
Tribe:
ജനുസ്സ്:
വർഗ്ഗം:
I. temehaniensis
ശാസ്ത്രീയ നാമം
Ixora temehaniensis
J.W.Moore

അവലംബംതിരുത്തുക

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക