മധ്യ ട്രയാസ്സിക് മുതൽ അന്ത്യ ക്രിറ്റേഷ്യസ് കാലം വരെ ജീവിചിരുന്ന ഒരു വലിയ സമുദ്ര ഉരഗങ്ങളുടെ ജീവശാഘാ ആണ് ഇക്തിയോസൗർ . പേരിന്റെ അർഥം മത്സ്യ പല്ലി എന്നാണ് . ഇവയ്ക് ഇന്ന് ഉള്ള മീനുകളോടും ഡോൾഫിനോടും ആണ് സാമ്യം.

ഇക്തിയോസൗർ
Ichthyosaurios5.jpg
Diversity of ichthyosaurs
Scientific classification e
Kingdom: ജന്തുലോകം
Phylum: Chordata
Class: Reptilia
Clade: Eoichthyosauria
Order: Ichthyosauria
Blainville, 1835
Synonyms
  • Hueneosauria Maisch & Matzke, 2000

വിവരണംതിരുത്തുക

ഇക്തിയോസൗർകൾക് ഏകദേശം 2-4 മീറ്റർ നീളവും ഡോൾഫിനെ പോലെ ഉള്ള തലയും നീണ്ട മുഖവും ഉണ്ടായിരുന്നു .ഇവയ്ക് ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ വേഗത്തിൽ നീന്താൻ കഴിയും എന്ന് തിടപെടുതിയിടുണ്ട്.[1] ചില ഇനങ്ങൾ തിരെ ചെറുതും മറ്റു ചില ഇനങ്ങൾ വലിപ്പം ഏറിയവയും ആയിരുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഇക്തിയോസർ&oldid=2303741" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്