പ്രധാന മെനു തുറക്കുക

നദികളും കായലുകളും കടലുകളോടു സംഗമിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അഴിമുഖം.

കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഴിമുഖങ്ങൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=അഴിമുഖം&oldid=2649980" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്