തീറ്റ (അക്ഷരം)

(Theta എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഗ്രീക്ക് അക്ഷരമാലയിലെ എട്ടാമത്തെ അക്ഷരമാണ് തീറ്റ Theta (UK: /ˈθtə/, US: /ˈθtə/; uppercase Θ or ϴ, lowercase θ (which resembles digit 0 with horizontal line) or ϑ; പുരാതന ഗ്രീക്ക്: θῆτα thē̂ta [tʰɛ̂ːta]; Modern: θήτα thī́ta [ˈθita]). ഫിനീഷ്യൻ അക്ഷരമായ തേത്തിൽനിന്നാണ് Phoenician teth.svg തീറ്റ ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗ്രീക്ക് സംഖ്യക്രമത്തിൽ തീറ്റയുടെ മൂല്യം 9 ആണ്.

ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

ചെറിയക്ഷരംതിരുത്തുക

ചെറിയ തീറ്റ (θ) ഇവയുടെ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:

വലിയക്ഷരംതിരുത്തുക

വലിയ തീറ്റ (Θ) ഇവയുടെ ചിഹ്നമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു:

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. http://math.stanford.edu/~feferman/papers/id-saga.pdf
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=തീറ്റ_(അക്ഷരം)&oldid=2602853" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്