ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുതകുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ കോഡുകൾ

(Resin identification code എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


  • കോഡ് 1 - പോളിഎത്തിലീൻ ടെറാഥാലേറ്റ് ( polyethylene terephthalate) ഒരു തവണ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് ഉപേഷിക്കുന്നു.
  • കോഡ് 2 - പാൽ, ജ്യൂസ്, വെള്ളം എന്നിവ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ (കുപ്പി) - ഇത് ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഉള്ളവയാണ്.
  • കോഡ് 4 - പാൽ, ജ്യൂസ്, വെള്ളം എന്നിവ എടുക്കുന്ന പാത്രങ്ങൾ (കുപ്പി) - ഇത് കുറഞ്ഞ സാന്ദ്രത ഉള്ളവയാണ്.
  • കോഡ് 5 - പോളികാർബണേറ്റ് - ഇത് തൈര് പായ്ക്കുചെയ്യുന്ന കണ്ടെയിനർ.

റെസിൻ കോഡുകളുടെ പട്ടിക[1]തിരുത്തുക

Recycling number Image Unicode Alternate image Symbol Abbreviation Polymer name Uses
1   U+2673   PETE or PET Polyethylene terephthalate Polyester fibres, thermoformed sheet, strapping, and soft drink bottles

(See also: Recycling of PET bottles)

2   U+2674   HDPE High-density polyethylene Bottles, grocery bags, milk jugs, recycling bins, agricultural pipe, base cups, car stops, playground equipment, and plastic lumber
3   U+2675   PVC or V Polyvinyl chloride Pipe, fencing, shower curtains, lawn chairs, non-food bottles and children's toys.
4   U+2676   LDPE Low density polyethylene Plastic bags, 6 pack rings, various containers, dispensing bottles, wash bottles, tubing, and various molded laboratory equipment
5   U+2677   PP Polypropylene Auto parts, industrial fibers, food containers, and dishware
6   U+2678 PS Polystyrene Desk accessories, cafeteria trays, plastic utensils, toys, video cassettes and cases, clamshell containers, packaging peanuts, and insulation board and other expanded polystyrene products (e.g., Styrofoam)
7   U+2679   OTHER or O Other plastics, including acrylic, fiberglass, nylon, polycarbonate, and polylactic acid (a bioplastic), and multilayer combinations of different plastics Bottles, plastic lumber applications, Headlight lenses, and safety shields/glasses.
9 or ABS ABS Acrylonitrile butadiene styrene High-impact and chemical-resistant extruded or molded objects

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "Plastic Packaging Resins" (PDF). American Chemistry Council. ശേഖരിച്ചത് 2011-08-22.