ഈസ്റ്റ് ടിമോർ പ്രധാന മന്ത്രി

(Prime Minister of East Timor എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ടിമോർ-ലെസ്റ്റെയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി (പോരിറോ: പ്രാമിറോ-മിനിസ്ട്രോ, ടെറ്റും: പ്രൈമറി-മിനിസ്റ്റു) കിഴക്കൻ ടിമോർ സർക്കാരിന്റെ തലവനാണ്. രാഷ്ട്രപതിയാണ് രാഷ്ട്രപതി. കിഴക്കൻ ടിമോർ പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം, ദേശീയ കക്ഷിയിൽ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കക്ഷികളും കേൾക്കുന്നു, സാധാരണയായി വലിയ പാർട്ടിയോ സഖ്യത്തിന്റെ നേതാവോ ആണ്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മേൽനോട്ടം വഹിക്കുകയും മന്ത്രിസഭയുടെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

Prime Minister
East Timor
Portuguese: Primeiro-Ministro
Tetum: Primeiru-Ministru

Coat of arms of East Timor.svg
പദവി വഹിക്കുന്നത്
Taur Matan Ruak

since 22 June 2018
സംബോധനാരീതിHis/Her Excellency
നിയമിക്കുന്നത്President of East Timor
കാലാവധി4 years
പ്രഥമവ്യക്തിNicolau dos Reis Lobato
അടിസ്ഥാനം28 November 1975