മിക്സ്ഡ് റിയാലിറ്റി

(Mixed reality എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

മിക്സഡ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി(എംആർ)എന്നത് പുതിയ പരിതസ്ഥിതികളും ദൃശ്യവൽക്കരണങ്ങളും സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനായി യഥാർത്ഥവും വെർച്വൽ ലോകങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നതാണ്, അവിടെ ഫിസിക്കൽ, ഡിജിറ്റൽ വസ്തുക്കൾ ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുകയും തത്സമയം സംവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ഭൗതിക ലോകത്തിലോ വെർച്വൽ ലോകത്തിലോ മാത്രമായി നടക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റിയുടെയും വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയുടെയും ഒരു സങ്കരമാണ്.[1].വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു: ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ഭൗതിക ലോകത്ത് നടക്കുന്നു, വിവരങ്ങളോ വസ്തുക്കളോ ഒരു ഓവർലേ പോലെ റിസൾട്ടിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു; ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും വെർച്വൽ ലോകത്ത് മുക്കുന്നു.

ഒരു മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ജോബ് സിമുലേറ്റർ ഗെയിമിൽ നിന്നുള്ള ക്ലിപ്പ്

ഡിസൈൻ, വിനോദം, സൈനിക പരിശീലനം, വിദൂര ജോലി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ മിക്സ്ഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ ഇതിന്റെ ഉപയോഗമുണ്ട്. ഉപയോക്താക്കളും മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി ആപ്ലിക്കേഷനുകളും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം സുഗമമാക്കുന്നതിന് വ്യത്യസ്ത ഡിസ്പ്ലേ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിക്കുന്നു.

നിർവ്വചനംതിരുത്തുക

 
മീഡിയാലിറ്റി കണ്ടിനം (തിരശ്ചീന അക്ഷം: വെർച്വാലിറ്റി; ലംബ അക്ഷം: മീഡിയാലിറ്റി). ഓഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി, ഓഗ്‌മെന്റഡ് വെർച്വാലിറ്റി, മീഡിയേറ്റഡ് റിയാലിറ്റി, മീഡിയേറ്റഡ് വെർച്വാലിറ്റി എന്നിവയ്‌ക്കായി നാല് പോയിന്റുകൾ കാണിക്കുന്നു.[1]

വെർച്വാലിറ്റി/മീഡിയാലിറ്റി കണ്ടിനംതിരുത്തുക

1994-ൽ പോൾ മിൽഗ്രാമും ഫ്യൂമിയോ കിഷിനോയും ചേർന്നാണ് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയെ ആദ്യമായി നിർവചിച്ചത് "...എവിടെയെങ്കിലും വെർച്വാലിറ്റി തുടർച്ചയുടെ അതിരുകൾക്കിടയിലുള്ള" (VC) എന്നാണ്, അവിടെ വെർച്വാലിറ്റി തുടർച്ച പൂർണ്ണമായും യഥാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായ വെർച്വൽ പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നു. ഒപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ച വെർച്വാലിറ്റിയും. വെൽഡിംഗ് ഹെൽമെറ്റിലോ കണ്ണടകളിലോ മെഡിയാലിറ്റി തുടർച്ച നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും, അത് പരസ്യം ചെയ്യുന്നത് തടയാനോ യഥാർത്ഥ ലോക പരസ്യങ്ങളെ ഉപയോഗപ്രദമായ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാനോ കഴിയും.[2][3]ഭൗതികവും വെർച്വൽതുമായ ലോകങ്ങളിലെ വസ്തുക്കൾ എങ്ങനെ ഇടപഴകുന്നു എന്ന് വിവരിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനമായി ഈ മീഡിയറ്റഡ് റിയാലിറ്റി കണ്ടിനം നിലകൊള്ളുന്നു.[4]തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ രണ്ട് അസ്തിത്വങ്ങളായി യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും വെർച്വാലിറ്റിയെയും ആശ്രയിക്കുന്നതിനുപകരം, ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തുടർച്ചയുണ്ടെന്നും മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ പ്രയോഗങ്ങൾ രണ്ടിനും ഇടയിൽ എവിടെയും വസിക്കാമെന്നും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.[4] മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്ന പദം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ച അവരുടെ പേപ്പറിൽ, മിൽഗ്രാമും കിഷിനോയും "യഥാർത്ഥവും വെർച്വൽ ലോകങ്ങളും ലയിപ്പിക്കുന്ന വിആർ അനുബന്ധ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഉപവിഭാഗത്തെ" പരാമർശിക്കാൻ അത്തരമൊരു പദം ആവശ്യമാണെന്ന് വാദിച്ചു.[1]

പദാവലിയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾതിരുത്തുക

 
റിയാലിറ്റി-വെർച്വാലിറ്റി കണ്ടിനം[1]

മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി എന്നത് രണ്ട് എക്സ്ട്രീമുകളിലെ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഒഴികെ റിയാലിറ്റി-വെർച്വാലിറ്റി കണ്ടിനത്തിലെ എല്ലാറ്റിനെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു.[1]ഇതിൽ വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി (വിആർ), ഓഗ്മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി (എആർ), ഓഗ്മെന്റഡ് വെർച്വാലിറ്റി (എവി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ഒരറ്റത്ത് സാങ്കേതിക ഓവർലേകളില്ലാതെ യഥാർത്ഥ ലോകത്തെ കാണിക്കുന്നു. സ്പെക്‌ട്രത്തിന്റെ മറുവശത്ത് വെർച്വൽ റിയാലിറ്റി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ഇത് "ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ നൽകുന്ന സെൻസറി ഉത്തേജനങ്ങളിലൂടെ (കാഴ്ചകളും ശബ്ദങ്ങളും പോലുള്ളവ) അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കൃത്രിമ അന്തരീക്ഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരാളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിസ്ഥിതിയിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഭാഗികമായി നിർണ്ണയിക്കുന്നു.[5]ആഗ്‌മെന്റഡ് റിയാലിറ്റി ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, "ഒരു ഉപകരണത്തിലൂടെ കാണുന്ന ഒന്നിന്റെ ഇമേജിൽ ഡിജിറ്റൽ വിവരങ്ങൾ ഓവർലേ ചെയ്യുന്നതിനായി സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിച്ച യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ പതിപ്പിനെ" പരാമർശിക്കുന്നു.[6]മിക്സഡ് റിയാലിറ്റി യുണീക്കാണ്, ഈ പദം സാധാരണയായി യഥാർത്ഥ ലോകത്തിലെ ഉപയോക്താക്കളുമായി സംവദിക്കുന്ന കൃത്രിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.[7] ആഗ്‌മെന്റഡ് വെർച്വാലിറ്റി (എവി) എന്നത് മിക്സഡ് റിയാലിറ്റിയുടെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ്, അത് യഥാർത്ഥ ലോക വസ്തുക്കളെ വെർച്വൽ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. [8]

വെർച്വാലിറ്റി കണ്ടിനത്തിലെ ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കേസ് എന്ന നിലയിൽ, ഇത് പ്രധാനമായും വെർച്വൽ സ്‌പെയ്‌സുകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ ഭൗതിക ഘടകങ്ങൾ (ഭൗതിക വസ്തുക്കളോ ആളുകളോ പോലുള്ളവ) ചലനാത്മകമായി സംയോജിപ്പിച്ച് തത്സമയം വെർച്വൽ ലോകവുമായി സംവദിക്കാൻ കഴിയും. ഒരു വെബ്‌ക്യാം വഴി,[9] അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ 3ഡി ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ പോലെയുള്ള ഫിസിക്കൽ സ്‌പെയ്‌സുകളിൽ നിന്ന് വീഡിയോ സ്‌ട്രീമിംഗ് പോലുള്ള വിവിധ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ സംയോജനം കൈവരിക്കുന്നത്.[10] ഒരു വെർച്വൽ എൻവയോൺമെന്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, ഗൈറോസ്കോപ്പുകൾ പോലെയുള്ള യഥാർത്ഥ ലോക സെൻസർ വിവരങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, ഓഗ്മെന്റഡ് വെർച്വാലിറ്റിയുടെ ഒരു അഡീഷണൽ ഫോമാണ്, അതിൽ ബാഹ്യ ഇൻപുട്ടുകൾ വെർച്വൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇട നൽകുന്നു.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Milgram, Paul & Kishino, Fumio. (1994). A Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays. IEICE Trans. Information Systems. vol. E77-D, no. 12. 1321-1329.
  2. Mann, S., & Fung, J. (2001). Video orbits on EyeTap devices for deliberately diminished reality or altering the visual perception of rigid planar patches of a real-world scene. Proceedings of the Second IEEE International Symposium on Mixed Reality, pp 48-55, March 14–15, 2001.
  3. 关于智能眼镜 (About Smart Glasses), 36KR, 2016-01-09
  4. 4.0 4.1 Milgram, Paul & Takemura, Haruo & Utsumi, Akira & Kishino, Fumio. (1994). Augmented reality: A class of displays on the reality-virtuality continuum. Telemanipulator and Telepresence Technologies. 2351. 10.1117/12.197321.
  5. "Virtual reality". Merriam-Webster Dictionary.
  6. "Augmented reality." Merriam-Webster.com Dictionary, Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/augmented%20reality. Accessed 1 Nov. 2020.
  7. Cheok, Adrian David; Haller, Michael; Fernando, Owen Noel Newton; Wijesena, Janaka Prasad (2009-01-01). "Mixed Reality Entertainment and Art". International Journal of Virtual Reality. 8 (2): 83–90. doi:10.20870/IJVR.2009.8.2.2729. ISSN 1081-1451.
  8. P. Milgram, and A. F. Kishino, Taxonomy of Mixed Reality Visual Displays Archived 2017-05-04 at the Wayback Machine. IEICE Transactions on Information and Systems, E77-D(12), pp. 1321–1329, 1994.
  9. "The Dive Home Page". 30 June 2012. മൂലതാളിൽ നിന്നും 2012-06-30-ന് ആർക്കൈവ് ചെയ്തത്.
  10. "Introduction - Teleimmersion Lab". UC Berkeley.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=മിക്സ്ഡ്_റിയാലിറ്റി&oldid=3788964" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്