ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിച്ച് ഗമിലീൻ

(Johann Friedrich Gmelin എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


ജർമൻ സസ്യശാസ്ത്രഞ്ജനാണ് ജെ.എഫ്. ഗമിലീൻ എന്ന ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിച്ച് ഗമിലീൻ(ജനനം:1748 ഓഗസ്റ്റ് 8 - മരണം:1804 നവംബർ 1).

ജെ.എഫ്. ഗമിലീൻ
ജൊഹാൻ ഫ്രെഡറിച്ച് ഗമിലീൻ (1748–1804)
ജനനം(1748-08-08)8 ഓഗസ്റ്റ് 1748
മരണം1 നവംബർ 1804(1804-11-01) (പ്രായം 56)
Göttingen, Holy Roman Empire
ദേശീയതജെർമൻ
കലാലയംUniversity of Tübingen
അറിയപ്പെടുന്നത്Textbooks
ശാസ്ത്രീയ ജീവിതം
പ്രവർത്തനതലംNaturalist, botanist and entomologist
സ്ഥാപനങ്ങൾUniversity of Göttingen
University of Tübingen
ഡോക്ടർ ബിരുദ ഉപദേശകൻPhilipp Friedrich Gmelin
Ferdinand Christoph Oetinger
ഡോക്ടറൽ വിദ്യാർത്ഥികൾGeorg Friedrich Hildebrandt
Friedrich Stromeyer
Carl Friedrich Kielmeyer
Wilhelm August Lampadius
രചയിതാവ് abbrev. (botany)J.F.Gmel.
കുറിപ്പുകൾ
He was the eldest son of Philipp Friedrich Gmelin and the father of Leopold Gmelin.