ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡെവെലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റി

(Greater Cochin Development Authority എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

കൊച്ചിനഗരത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും നടപ്പിലാക്കാനുമുള്ള ഒരു സമിതിയാണ് ഗ്രേറ്റർ കൊച്ചിൻ ഡവലപ്മെന്റ് അതോറിട്ടി അഥവാ ജി.സി.ഡി.എ. കൊച്ചി നഗരവും അതിനോട് ചുറ്റുമുള്ള ആറ് നഗരസഭകളും ഇരുപത്തഞ്ച് പഞ്ചായത്തുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രദേശത്താണ് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം. എറണാകുളം ഗാന്ധിനഗർ ലാണ് ഇതിന്റ കാര്യാലയം.

GCDA
The planning and development authority of the Metropolitan area of Cochin
ആസ്ഥാനംKadavanthra, ,
Area served
Kochi, Kerala
പ്രധാന വ്യക്തി
M.C.Josephine ( Chairperson GCDA)
വെബ്സൈറ്റ്GCDAonline.com
ജിസിഡിഎ കാര്യാലയം
കാര്യാലയത്തിനു മുന്നിലെ പ്രതിമകൾ

പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

http://www.gcdaonline.com Archived 2015-03-28 at the Wayback Machine.