ഓടക്കുഴൽ

(Flute എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)


വായു ഉപയോഗിച്ച് ഊതി സംഗീതം പുറപ്പെടുവിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗീത ഉപകരണമാണ് ഓടക്കുഴൽ (flute). സാധാരണ സുഷിരവാദ്യങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, ഓടക്കുഴലിന്റെ ഒരു വശത്തുള്ള തുളയിലൂടെ ആണ് ഊതുന്നത്. കൂടാതെ ഇതിന്റെ സംഗീത ശബ്ദം ക്രമീകരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വശങ്ങളിലുള്ള തുളകളിൽക്കൂടി പുറത്തുപോകുന്ന വായു വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ക്രമീകരിച്ചാണ്.

വിവിധ തരം ഓടക്കുഴലുകൾ
ഓടക്കുഴൽ വേണു, മുരളി എന്നെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു.


പുറത്തേക്കുള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

Wikisource has the text of the 1911 Encyclopædia Britannica article Flute.
ഓടക്കുഴൽ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം മലയാളം വിക്കി നിഘണ്ടുവിൽ കാണുക
  • The Virtual Flute An easy to search database of Boehm flute alternate fingering and multiphonic fingering – An extensive work by the School of Physics, University of New South Wales, Sydney Australia
  • Essay on the Jiahu flutes from the Heilbrunn Timeline of Art History at The Metropolitan Museum of Art
  • FluteInfo Contains fingering charts, performance articles, free sheet music and other musical information.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഓടക്കുഴൽ&oldid=3818426" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്