ഫേംവെയർ

(Firmware എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

വിവിധതരം ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളിൽ അവയുടെ പ്രവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രോഗ്രാമുകളേയും ഡേറ്റാ സ്ട്രക്ച്ചറുകളേയുമാണ് ഫേംവെയർ (Firmware) എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. റിമോട്ട് കൺ‌ട്രോളറുകൾ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഗങ്ങളായ ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, പ്രിന്ററുകൾ, കീബോർഡുകൾ, മോണിറ്ററുകൾ, മെമ്മറികാർഡുകൾ, കൂടാതെ സാങ്കേതിക ഉപകരണങ്ങൾ, റോബോട്ടുകൾ എന്നിവയിലെല്ലാം ഇവയെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണ ഉപകരണങ്ങളായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറകൾ, സിന്തസൈസറുകൾ, തുടങ്ങിയവയിലും അവയുടെ അടിസ്ഥാനപ്രവർത്തങ്ങളും ഉന്നതതലപ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഫേംവെയറുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ഫേം‌വെയർ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ ടെലിവിഷൻ റിമോട്ട് കൺ‌ട്രോളർ.

ഫേംവെയർ എന്നാൽ, ഒരു ഉപകരണത്തിൽ (പ്രത്യേക ചിപ്പിൽ) സ്ഥിരമായി എഴുതപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാം ആണ്. ഇത്തരത്തിൽ ചിപ്പുകളിൽ വിവരങ്ങൾ എഴുതാനും മായിച്ചു കളയാനും പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. മിക്ക ഉപകരണങ്ങളും അത് ഓണാകുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഈ പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും.

ഫേം‌വെയറുകളെ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്തി വ്യക്തമാക്കുന്ന കൃത്യമായ നിർവ്വചനങ്ങളൊന്നുമില്ല; രണ്ടിനും അയഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള നിർവ്വചനങ്ങളാണുള്ളത്. ഫേം‌വെയർ എന്നതുകൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഉപകരണത്തിന്റെ വളരെ നിംനതല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പിൽ‌വരുത്തുന്നവയാണ്, അവയില്ലാതെ ഉപകരണത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനാവില്ല. സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും ഫേം‌വെയർ എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, പല എംബഡഡ് ഉപകരണങ്ങളിലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ തലങ്ങളിൽ ഫേംവെയറുകൾ ഉൾകൊള്ളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കും. എൽ.സി.ഡികൾ, ഫ്ലാഷ് ചിപ്പുകൾ, തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് അവയിൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോകോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും (ഇവ പലപ്പോഴും സ്ഥായിയായിരിക്കും), ഉന്നതതല ഫേം‌വെയറുകൾ ഇവയെ ഹാർഡ്‌വെയറിന്റെ ഭാഗമായി കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യും.

റോം(ROM), ഇപിറോം(EPROM), ഇഇപിറോം(EEPROM), ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി തുടങ്ങിയ സ്ഥിര മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങളിൽ ഫേംവെയർ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഫേംവെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് റോം സംയോജിത സർക്യൂട്ടുകൾ ഫിസിക്കലായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ഇപിറോം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ഒരു റീപ്രോഗ്രാമിംഗിലൂടെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ഫേംവെയർ മെമ്മറി ഉപകരണങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിർമ്മാണത്തിനുശേഷം മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.[1] ഫേംവെയർ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധാരണ കാരണങ്ങൾ ഇനി പറയുന്നവയാണ് ബഗുകൾ പരിഹരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണത്തിലേക്ക് പുതിയ സവിശേഷതകൾ ചേർക്കുക മുതലായവ.

ചരിത്രംതിരുത്തുക

1967 ലെ ഡാറ്റാമേഷൻ ലേഖനത്തിൽ ഫേംവെയർ എന്ന പദം ആഷർ ഒപ്ലർ ഉപയോഗിച്ചു.[2]യഥാർത്ഥത്തിൽ, കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സെറ്റ് നിർവ്വചിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മൈക്രോകോഡ് അടങ്ങിയ ഒരു റൈറ്റബിൾ കൺട്രോൾ സ്റ്റോറിന്റെ (ഒരു ചെറിയ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഹൈ-സ്പീഡ് മെമ്മറി) ഉള്ളടക്കത്തെയാണ് ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചത്, കൂടാതെ സെൻട്രൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് (CPU)നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചതുപോലെ, ഫേംവെയർ ഹാർഡ്‌വെയറിൽ നിന്നും(സിപിയു തന്നെ) സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിൽ നിന്നും (ഒരു സിപിയുവിൽ നിർവ്വഹിക്കുന്ന സാധാരണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ) വ്യത്യസ്തമാണ്. ഇത് സിപിയു മെഷീൻ നിർദ്ദേശങ്ങളല്ല, മറിച്ച് മെഷീൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന നിമ്നതലത്തിലുള്ള(lower-level) മൈക്രോകോഡാണ്. ഹാർഡ്‌വെയറിനും സോഫ്‌റ്റ്‌വെയറിനും ഇടയിലുള്ള അതിർത്തിയിൽ അത് നിലനിന്നിരുന്നു; അങ്ങനെയാണ് ഫേംവെയർ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. കാലക്രമേണ, ഫേംവെയർ എന്ന പദം ഹാർഡ്‌വെയറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമും സൂചിപ്പിക്കാൻ വിപുലീകരിച്ചു, ഉദാഹരണത്തിന് ബയോസ്, ബൂട്ട്സ്ട്രാപ്പ് ലോഡറുകൾക്കുള്ള പ്രോസസർ മെഷീൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, റിമോട്ട് കൺട്രോൾ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പെരിഫറൽ പോലുള്ള ലളിതമായ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾക്കുള്ള നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ മുതലയാവ.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. "What is firmware?". 23 January 2013.
  2. Opler, Ascher (January 1967). "Fourth-Generation Software". Datamation. 13 (1): 22–24.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫേംവെയർ&oldid=3654772" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്