ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ

(Filename extension എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു ഫയൽ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ പേരിനൊപ്പം കൂടിച്ചേർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇവ പൊതുവേ മുന്ന് അക്കമായിരിക്കും. എക്സ്റ്റൻഷൻ ഫയൽ ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഉപയോഗത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സാധാരണയായി ഒരു പൂർണ്ണ വിരാമം(full stop) (പിരീഡ്) ഉപയോഗിച്ച് ഫയൽ നെയിമിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, എന്നാൽ ചില സിസ്റ്റങ്ങളിൽ [1] ഇത് സ്പെയ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ചില ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ തന്നെ ഒരു സവിശേഷതയായി ഫയൽനെയിം എക്സ്റ്റൻഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നു, മാത്രമല്ല വിപുലീകരണത്തിന്റെ ദൈർഘ്യവും ഫോർമാറ്റും പരിമിതപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവ ഫയൽ നാമത്തിന്റെ വിപുലീകരണങ്ങളെ ഫയൽ നാമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രത്യേക വ്യത്യാസമില്ലാതെ പരിഗണിക്കുന്നു.

ഫയൽനെയിം വിപുലീകരണങ്ങളെ ഒരു തരം മെറ്റാഡാറ്റയായി കണക്കാക്കാം. [2] ഫയലിൽ ഡാറ്റ സംഭരിക്കുന്ന രീതിയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് അവ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കൃത്യമായ നിർവചനം, ഫയലിന്റെ പേരിന്റെ ഏത് ഭാഗമാണ് അതിന്റെ വിപുലീകരണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡം, ഉപയോഗിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട ഫയൽസിസ്റ്റത്തിന്റെ നിയമങ്ങളിൽ പെടുന്നു; സാധാരണയായി വിപുലീകരണം എന്നത് ഡോട്ട് പ്രതീകത്തിന്റെ അവസാന സബ്‌സ്ട്രിംഗാണ് (ഉദാഹരണം: txt എന്നത് readme.txtഎന്ന ഫയൽനാമത്തിന്റെ വിപുലീകരണമാണ്, കൂടാതെ htmlഎന്നത് mysite.index.html ന്റെ വിപുലീകരണമാണ്). ചില മെയിൻ‌ഫ്രെയിം സിസ്റ്റങ്ങളായ വി‌എം, വി‌എം‌എസ്, പി‌സി സിസ്റ്റങ്ങളായ സി‌പി / എം, എം‌എസ്-ഡോസ് പോലുള്ള ഡെറിവേറ്റീവ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റങ്ങളിൽ, അതിന്റെ വിപുലീകരണം എന്നത് ഫയൽ നാമത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രത്യേക നാമമേഖലയാണ്.

ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനുക്കൾ

തിരുത്തുക
ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സുചിപിക്കുന്ന ഫയൽ
.mp3,.wav,.ogg,.mid,.wma ഓഡിയോ ഫയലുക്കൾ
.mp4,.avi,.mpg,.3gp,.wmv വീഡിയോ ഫയലുക്കൾ
.jpg,.gif.,.bmp,.png,.tif ചിത്രങ്ങൾ
.exe,a.out,.msi പ്രോഗ്രാം ഫയലുക്കൾ
.txt,.rtf ടെക്‌സ്റ്റ്‌ ഫയലുക്കൾ
  1. "What Is a File?". z/VM Version 7 Release 1 CMS Primer (PDF). IBM. 2018-09-11. p. 7. SC24-6265-00. One thing you need to know about creating files with z/VM is that each file needs its own three-part identifier. The first part of the identifier is the file name. The second part is the file type. And the third part is the file mode. These three file identifiers are often abbreviated fn ft fm.
  2. Stauffer, Todd; McElhearn, Kirk (2006). Mastering Mac OS X (in ഇംഗ്ലീഷ്). John Wiley & Sons. pp. 95–96. ISBN 9780782151282. Retrieved 2 October 2017.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫയൽ_എക്സ്റ്റൻഷൻ&oldid=3456782" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്