ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ

(Filename extension എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ഒരു ഫയൽ ഏതു തരത്തിലുള്ളതാണ് എന്നു സൂചിപ്പിക്കാൻ അതിന്റെ പേരിനൊപ്പം കൂടിച്ചേർക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഇവ പൊതുവേ മുന്ന് അക്കമായിരിക്കും.

ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷനുക്കൾതിരുത്തുക

ഫയൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ സുചിപിക്കുന്ന ഫയൽ
.mp3,.wav,.ogg,.mid,.wma ഓഡിയോ ഫയലുക്കൾ
.mp4,.avi,.mpg,.3gp,.wmv വീഡിയോ ഫയലുക്കൾ
.jpg,.gif.,.bmp,.png,.tif ചിത്രങ്ങൾ
.exe,a.out,.msi പ്രോഗ്രാം ഫയലുക്കൾ
.txt,.rtf ടെക്‌സ്റ്റ്‌ ഫയലുക്കൾ
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഫയൽ_എക്സ്റ്റൻഷൻ&oldid=2090507" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്