ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ ഫീൽഡ് ഹോക്കി

(Field hockey at the Asian Games എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

1958 മുതൽ ജപ്പാനിലെ ടോക്കിയോയിൽ നടക്കുന്ന ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിന്റെ മത്സരമാണ് ഫീൽഡ് ഹോക്കി. ഇന്ത്യയിലെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ,1982 മുതൽ വനിതകളുടെ മത്സരം മാത്രമാണ് നടന്നത്.

Field Hockey at the Asian Games
Current season or competition Field hockey at the 2018 Asian Games
Sport Field hockey
Founded [[M: 1958
W: 1982 in sports|M: 1958
W: 1982]]
No. of teams M: 12
W: 10
Continent ASHF (Asia)
Most recent champion(s) M:  ജപ്പാൻ (1st title)
W:  ജപ്പാൻ (1st title)
Most championship(s) M:  പാകിസ്താൻ (8 titles)
W:  ദക്ഷിണ കൊറിയ (5 titles)

സംഗ്രഹം

തിരുത്തുക

പുരുഷന്മാർ

തിരുത്തുക
Year Host Final Third place match
Winner Score Runner-up 3rd place Score 4th place
1958
details
Tokyo, Japan  
പാകിസ്താൻ
No playoffs  
ഇന്ത്യ
 
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs  
Malaya
1962
details
Jakarta, Indonesia  
പാകിസ്താൻ
2–0  
ഇന്ത്യ
 
Malaya
2–0  
ജപ്പാൻ
1966
details
Bangkok, Thailand  
ഇന്ത്യ
1–0
after extra time
 
പാകിസ്താൻ
 
ജപ്പാൻ
1–0  
മലേഷ്യ
1970
details
Bangkok, Thailand  
പാകിസ്താൻ
1–0
after extra time
 
ഇന്ത്യ
 
ജപ്പാൻ
1–0  
മലേഷ്യ
1974
details
Tehran, Iran  
പാകിസ്താൻ
2–0  
ഇന്ത്യ
 
മലേഷ്യ
3–1  
ജപ്പാൻ
1978
details
Bangkok, Thailand  
പാകിസ്താൻ
1–0  
ഇന്ത്യ
 
മലേഷ്യ
2–1  
ജപ്പാൻ
1982
details
New Delhi, India  
പാകിസ്താൻ
7–1  
ഇന്ത്യ
 
മലേഷ്യ
3–0  
ജപ്പാൻ
1986
details
Seoul, South Korea  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2–1  
പാകിസ്താൻ
 
ഇന്ത്യ
4–1  
മലേഷ്യ
1990
details
Beijing, China  
പാകിസ്താൻ
No playoffs  
ഇന്ത്യ
 
മലേഷ്യ
No playoffs  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1994
details
Hiroshima, Japan  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–2  
ഇന്ത്യ
 
പാകിസ്താൻ
6–0  
ജപ്പാൻ
1998
details
Bangkok, Thailand  
ഇന്ത്യ
1–1
(4–2)
Penalty strokes
 
ദക്ഷിണ കൊറിയ
 
പാകിസ്താൻ
3–0  
ജപ്പാൻ
2002
details
Busan, South Korea  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
4–3  
ഇന്ത്യ
 
മലേഷ്യ
1–1
(4–2)
Penalty strokes
 
പാകിസ്താൻ
2006
details
Doha, Qatar  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–1  
ചൈന
 
പാകിസ്താൻ
4–2  
ജപ്പാൻ
2010
details
Guangzhou, China  
പാകിസ്താൻ
2–0  
മലേഷ്യ
 
ഇന്ത്യ
1–0  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2014
details
Incheon, South Korea  
ഇന്ത്യ
1–1
(4–2)
Penalty shootout
 
പാകിസ്താൻ
 
ദക്ഷിണ കൊറിയ
3–2  
മലേഷ്യ
2018
details
Jakarta, Indonesia  
ജപ്പാൻ
6–6
(3–1)
Penalty shootout
 
മലേഷ്യ
 
ഇന്ത്യ
2–1  
പാകിസ്താൻ
Year Host Final Third place match
Winner Score Runner-up 3rd place Score 4th place
1982
details
New Delhi, India  
ഇന്ത്യ
No playoffs  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
 
മലേഷ്യ
No playoffs  
ജപ്പാൻ
1986
details
Seoul, South Korea  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs  
ജപ്പാൻ
 
ഇന്ത്യ
No playoffs  
മലേഷ്യ
1990
details
Beijing, China  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs  
ചൈന
 
ജപ്പാൻ
No playoffs  
ഇന്ത്യ
1994
details
Hiroshima, Japan  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
No playoffs  
ജപ്പാൻ
 
ചൈന
No playoffs  
ഇന്ത്യ
1998
details
Bangkok, Thailand  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2–1  
ഇന്ത്യ
 
ചൈന
2–0  
ജപ്പാൻ
2002
details
Busan, South Korea  
ചൈന
2–1  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
 
ജപ്പാൻ
2–0  
ഇന്ത്യ
2006
details
Doha, Qatar  
ചൈന
1–0  
ജപ്പാൻ
 
ഇന്ത്യ
1–0  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
2010
details
Guangzhou, China  
ചൈന
0–0 aet
(5–4) pen
 
ദക്ഷിണ കൊറിയ
 
ജപ്പാൻ
1–0 aet  
ഇന്ത്യ
2014
details
Incheon, South Korea  
ദക്ഷിണ കൊറിയ
1–0  
ചൈന
 
ഇന്ത്യ
2–1  
ജപ്പാൻ
2018
details
Jakarta, Indonesia  
ജപ്പാൻ
2–1  
ഇന്ത്യ
 
ചൈന
2–1  
ദക്ഷിണ കൊറിയ

മെഡൽ പട്ടിക

തിരുത്തുക
RankNationGoldSilverBronzeTotal
1  South Korea94215
2  Pakistan83314
3  India411621
4  China3339
5  Japan23510
6  Malaysia0279
Totals (6 nations)26262678

പങ്കെടുത്ത രാഷ്ട്രങ്ങൾ

തിരുത്തുക

പുരുഷന്മാർ

തിരുത്തുക
Team  
1958
 
1962
 
1966
 
1970
 
1974
 
1978
 
1982
 
1986
 
1990
 
1994
 
1998
 
2002
 
2006
 
2010
 
2014
 
2018
Years
  ബംഗ്ലാദേശ് 6th 9th 7th 7th 9th 7th 7th 8th 8th 6th 10
  ചൈന 6th 5th 8th 6th 5th 2nd 5th 5th 8
  ചൈനീസ് തായ്‌പേ 8th 1
  ഹോങ്കോങ്ങ് 6th 7th 7th 5th 8th 6th 7th 8th 8th 9th 9th 12th 12
  ഇന്ത്യ 2nd 2nd 1st 2nd 2nd 2nd 2nd 3rd 2nd 2nd 1st 2nd 5th 3rd 1st 3rd 16
  Indonesia 9th 10th 2
  ഇറാൻ 6th 1
  ജപ്പാൻ 5th 4th 3rd 3rd 4th 4th 4th 5th 6th 4th 4th 6th 4th 6th 6th 1st 16
  കസാഖിസ്ഥാൻ 6th 11th 2
  മലേഷ്യ 4th 3rd 4th 4th 3rd 3rd 3rd 4th 3rd 5th 5th 3rd 6th 2nd 4th 2nd 16
  ഒമാൻ 7th 8th 9th 10th 7th 7th 7th 7
  പാകിസ്താൻ 1st 1st 2nd 1st 1st 1st 1st 2nd 1st 3rd 3rd 4th 3rd 1st 2nd 4th 16
  സിംഗപ്പൂർ 5th 5th 7th 10th 9th 5
  ദക്ഷിണ കൊറിയ 3rd 8th 6th 5th 1st 4th 1st 2nd 1st 1st 4th 3rd 5th 13
  ശ്രീലങ്ക 7th 5th 6th 5th 7th 10th 8th 7
  തായ്‌ലാന്റ് 8th 8th 8th 9th 10th 9th 6
Number of teams 5 9 8 8 6 8 9 9 7 9 10 8 10 10 10 12
Team  
1982
 
1986
 
1990
 
1994
 
1998
 
2002
 
2006
 
2010
 
2014
 
2018
Years
  ചൈന 2nd 3rd 3rd 1st 1st 1st 2nd 3rd 8
  ചൈനീസ് തായ്‌പേ 6th 8th 2
  ഹോങ്കോങ്ങ് 6th 6th 7th 8th 9th 5
  ഇന്ത്യ 1st 3rd 4th 4th 2nd 4th 3rd 4th 3rd 2nd 10
  Indonesia 7th 1
  ജപ്പാൻ 4th 2nd 3rd 2nd 4th 3rd 2nd 3rd 4th 1st 10
  കസാഖിസ്ഥാൻ 6th 7th 6th 10th 4
  മലേഷ്യ 3rd 4th 5th 5th 5th 5th 6
  ഉത്തര കൊറിയ 5th 1
  സിംഗപ്പൂർ 5th 6th 6th 4
  ദക്ഷിണ കൊറിയ 2nd 1st 1st 1st 1st 2nd 4th 2nd 1st 4th 10
  തായ്‌ലാന്റ് 5th 7th 6th 7th 6th 5
  ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ 5th 5th 2
Number of teams 6 6 6 6 7 4 7 7 8 10

മെഡൽ ജേതാക്കൾ

തിരുത്തുക