ദുർവിനിറ്റ (കൃസ്ത്വബ്ദം 529   -   579 ) പടിഞ്ഞാറൻ ഗംഗ രാജവംശത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ഭരണാധികാരിയായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മുൻ ഭരണാധികാരിയായ , അവിനിതന്റെ , മകൻ. സിംഹാസനത്തിന് ദുർവിനീതന്റെ അവകാശം സഹോദരൻ ചോദ്യം ചെയ്തു. അയാൾ പല്ലവർ കദംബർ എന്നിവരുടേ സഹായം നേടി. ഈ തർക്കത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നല്ലള, , കാടഗട്ടൂർ ലിഖിതങ്ങളുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ധീരതകൊണ്ട് സിംഹാസനം പിടിച്ചെടുക്കാൻ ദുർവിനിതനു കഴിഞ്ഞു.

Durvinita
7th Western Ganga King
ഭരണകാലം c.
മുൻഗാമി Avinita
പിൻഗാമി Mushkara
പിതാവ് Avinita

Narasimhacharya, Ramanujapuram (1988), History of Kannada Literature (Readership Lectures), Asian Educational Services, ISBN 81-206-0303-6

ഉദ്ധരിച്ചതിൽ പിഴവ്: തുറക്കാനുള്ള <ref> ടാഗിൽ പിഴവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പേരിൽ കുഴപ്പമുണ്ട്

പല്ലവരുമായും കടമ്പരുമായും ശത്രുതതിരുത്തുക

ദുർവിനീതന്റെ ഭരണകാലത്ത് പല്ലവരും ഗംഗയും തമ്മിലുള്ള ശത്രുത മുൻപന്തിയിലെത്തി. രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്തു. ആന്ദേരി യുദ്ധത്തിൽ ദുർവിനിതൻ പല്ലവാരെ പരാജയപ്പെടുത്തി. ഗുമ്മറെഡ്ഡിപുരം ലിഖിതമനുസരിച്ച്, ദുർവിനീതനെ മെരുക്കാൻ പല്ലവർക്ക് കദംബരുടെസഹായം ഉണ്ടായിട്ടും വടക്കുള്ള ആലത്തുര്, പൊരുലരെ . പെര്നഗ്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ ശത്രുക്കളെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്തു, എന്ന്, ഈ സ്വദേശി. വിജയങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ തമിഴ് രാജ്യത്തിലെ കൊങ്കുദേസം,, തോണ്ടൈമണ്ഡലം മേഖലകളിൽ അധികാരം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തനാക്കിയിരിക്കാം. അദ്ദേഹം കിത്തൂരിനെ തലസ്ഥാനമാക്കിയിരിക്കാം.Kamat, Suryanath U. (2002) [2001], Concise history of Karnataka, Bangalore: MCC

ചാലൂക്യരുമായി ബന്ധംതിരുത്തുക

ദുർവിനിറ്റ ബുദ്ധിമാനായ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. പല്ലവരെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്നതിനായി, അദ്ദേഹം തന്റെ മകളെ ചാലൂക്യ വിജയദിത്യയ്‌ക്കോ നാഗര റെക്കോർഡിൽ നിന്ന് പുലകേസി രണ്ടാമനോ നൽകി, എന്നാൽ അവരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ വ്യത്യാസം കാരണം ഇത് സാധ്യമല്ല. അക്കാലത്ത് വളർന്നുവരുന്ന ഒരു ശക്തിയായിരുന്നു ചാലൂക്യർ. പല്ലവർ ചാലൂക്യരെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ, ചാലൂക്യ പക്ഷത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യുകയും ചാലൂക്യരുമായുള്ള ദീർഘകാല സുഹൃദ്‌ബന്ധം ഉറപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ബദാമി ചാലൂക്യരുടെയും രാഷ്ട്രകൂടന്മാരുടെയും കല്യാണി ചാലൂക്യരുടെയും ഭരണത്തിലൂടെ നീണ്ടുനിന്ന 600 വർഷത്തിലേറെക്കാലം. ഗുംമരെദ്ദിപുര ആൻഡ് ഉത്തനുര് പ്ലേറ്റുകളും പുന്നത രക്ഷിതാവ് എന്ന ദുര്വിനിത വിവരിക്കുന്നു.

മതവും സാഹിത്യവുംതിരുത്തുക

ആദ്യകാല ഗംഗക്കാർ ഹിന്ദു ദൈവമായ വിഷ്ണുവിനെ ആരാധിക്കുന്നവരായിരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ദുർവിനിതയ്ക്ക് പുജ്യപദൻ എന്ന ജൈന ഗുരു ഉണ്ടായിരുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊട്ടാരം നിരവധി ജൈന പണ്ഡിതന്മാരാൽ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു. പിൽക്കാല ഗംഗ രാജാക്കന്മാർക്കിടയിൽ ഈ സഹിഷ്ണുത സാധാരണമായിരുന്നു, അവർ പിൽക്കാല നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ജൈനമതത്തിലേക്ക് കടന്നു. കഴിവുള്ള ഒരു യോദ്ധാവും അതുപോലെ അക്ഷരവും ഫൈൻ ആർട്ടും ഉള്ള ആളായിരുന്നു ദുർവിനിറ്റ. കന്നഡ ഭാഷയിലെ ഗദ്യത്തിലെ ആദ്യകാല എഴുത്തുകാരിൽ ഒരാളായി എ.ഡി. 850-ൽ കന്നഡ ക്ലാസിക്കായ കവിരാജമാർഗയെ പ്രശംസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കന്നഡ രചനകൾ ലഭ്യമല്ല. പ്രശസ്ത സംസ്കൃത കവി ഭരവി ഈ കാലയളവിൽ പശ്ചിമ ഗംഗാ കോടതി സന്ദർശിച്ചതായി അറിയപ്പെടുന്നു. ദുര്വിനിത ഭരവി ന്റെ കിരതര്ജുനിയ പതിനഞ്ചാം ശതകത്തിൽ (അധ്യായം) വ്യാഖ്യാന എഴുതി. സംസ്കൃത വദ്ദകഥ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാകൃത ഭാഷയിൽ ഗുനദ്യ പ്രകാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ എഴുതിയ ബ്രിഹത്കഥ വിവർത്തനം. സബ്ദാവതാര എന്ന രചനയും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. [1] യുദ്ധരംഗത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ, ആയുധങ്ങൾ, പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ്, മെഡിസിൻ, സംഗീതം, നൃത്തം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നല്ലാല ഗ്രാന്റ് ലിഖിതത്തിൽ പ്രശംസനീയമാണ്.   [ അവലംബം ആവശ്യമാണ് ]

ലെഗസിതിരുത്തുക

അമോഘവർഷയുടെ ഒരു കൃതിയിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കന്നഡ ഗദ്യ എഴുത്തുകാരിയായാണ് ദുർവിനിതയെ പരാമർശിക്കുന്നത്. [2]

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

  1. Narasimhacharya 1988, പുറം. 3.
  2. Narasimhacharya 1988, പുറം. 2.

പരാമർശങ്ങൾതിരുത്തുക

പുറംകണ്ണികൾതിരുത്തുക

മുൻഗാമി
Avinita
Western Ganga dynasty
529–579
Succeeded by
Mushkara
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=Durvinita&oldid=3315223" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്