ആം ആർക്കിടെക്ചർ

(ARMv7 എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)

ആം ഹോൾഡിങ്‌സ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു 32-ബിറ്റ്,64-ബിറ്റ് RISC പ്രോസ്സസർ ആർക്കിടെക്ചറാണ് ARM ആർക്കിടെക്ചർ. ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം കുറവായതു മൂലം എംബഡഡ് ഡിസൈനുകളിൽ പരക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആകെമൊത്തമുള്ള എല്ലാ 32-ബിറ്റ് RISC സിപിയുകളിൽ, 75 ശതമാനവും എ.ആർ.എം. ആർക്കിടെക്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്നു[1]. ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സിലും പോർട്ടബിൾ ഉപകരണങ്ങൾ (പിഡിഎകൾ, മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, മീഡിയ പ്ലെയറുകൾ, കാൽക്കുലേറ്ററുകൾ) മുതൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധോപകരണങ്ങളിൽ (ഹാർഡ് ഡിസ്കുകൾ, ഡെസ്ക്ടോപ്പ് റൌട്ടറുകൾ) വരെ എ.ആർ.എം. സിപിയുകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

ആം ആർക്കിടെക്ചർ
ആം ലോഗോ
രൂപകൽപ്പനആം ഹോൾഡിങ്‌സ്
ബിറ്റുകൾ32-ബിറ്റ്, 64-ബിറ്റ്
മാർക്കറ്റിലിറക്കിയത്1985; 39 years ago (1985)
ഡിസൈൻറിസ്ക് (RISC)
തരംരജിസ്റ്റർ-രജിസ്റ്റർ
ബ്രാഞ്ചിങ്കണ്ടീഷൻ കോഡ്, കംപയർ & ബ്രാഞ്ച്
Openപ്രോപ്രൈറ്ററി

ചരിത്രം

തിരുത്തുക
 
A Conexant എ.ആർ.എം. പ്രോസ്സസർ used mainly in routers

എകോം കംപ്യൂട്ടേഴ്സിൻറെ കോംപാക്റ്റ് RISC സിപിയു നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഡവലപ്പ്മെൻറ് പ്രോജക്ടായിട്ടാണ് ARM സിസൈൻ തുടങ്ങിയത്.

എ.ആർ.എം. കോറുകൾ

തിരുത്തുക
കുടുംബം ആർക്കിടെക്ചർ പതിപ്പ് കോർ സവിശേഷത കാഷെ (I/D)/എംഎംയു Typical എംഐപിഎസ് @ മെഗാഹെഡ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ
എ.ആർ.എം.1 എ.ആർ.എം.v1 എ.ആർ.എം.1 ഇല്ല ആം Evaluation System second processor for BBC Micro
എ.ആർ.എം.2 എ.ആർ.എം.v2 എ.ആർ.എം.2 ആർക്കിടെക്ചർ 2 added the MUL (multiply) instruction ഇല്ല 4 എംഐപിഎസ് @ 8 മെഗാഹെഡ്സ്
0.33 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
അക്രോൺ Archimedes, Chessmachine
എ.ആർ.എം.v2a എ.ആർ.എം.250 Integrated MEMC (എംഎംയു), ഗ്രാഫിക്സ് and IO പ്രോസ്സസർ. ആർക്കിടെക്ചർ 2a added the SWP and SWPB (swap) ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. None, MEMC1a 7 എംഐപിഎസ് @ 12 മെഗാഹെഡ്സ് ആക്രോൺ ആർക്കിമെഡെസ്
എ.ആർ.എം.3 എ.ആർ.എം.വി2എ എ.ആർ.എം.2എ ആംമിൽ ഒരു പ്രോസസർ കാഷെയുടെ ആദ്യ ഉപയോഗം. 4K unified 12 എംഐപിഎസ് @ 25 മെഗാഹെഡ്സ്
0.50 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
ആക്രോൺ ആർക്കിമെഡെസ്
ആം6 ആംv3 ആം60 32 ബിറ്റ് മെമ്മറിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനെ ആദ്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്ന v3 ആർക്കിടെക്ചർ (26 ബിറ്റുകൾക്ക് വിരുദ്ധമായി) ഒന്നുമില്ല 10 എംഐപിഎസ്@ 12 മെഗാഹെഡ്സ് 3DO Interactive Multiplayer, Zarlink GPS Receiver
ആം600 കാഷെ, കോപ്രോസസർ ബസ് (FPA10 ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് യൂണിറ്റിന്). ഏകീകൃതമായ 4കെ 28 എംഐപിഎസ് @ 33 മെഗാഹെഡ്സ്
ആം610 കാഷെ, കോപ്രോസസർ ബസ് ഇല്ല. 4K യുണിഫൈഡ് 17 എംഐപിഎസ് @ 20 മെഗാഹെഡ്സ്
0.65 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Acorn Risc PC 600, Apple Newton 100 series
ആം7 ആംv3 ആം700 8 KB unified 40 മെഗാഹെഡ്സ് Acorn Risc PC prototype CPU card
ആം710 8കെബി യുണിഫൈഡ് 40 മെഗാഹെഡ്സ് Acorn Risc PC 700
ആം710a 8 കെബി യുണിഫൈഡ് 40 മെഗാഹെഡ്സ്
0.68 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Acorn Risc PC 700, Apple eMate 300
ആം7100 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എസ്ഒസി(SoC). 8 കെബി യുണിഫൈഡ് 18 മെഗാഹെഡ്സ് Psion Series 5
ആം7500 ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എസ്ഒസി(SoC). 4 കെബി യുണിഫൈഡ് 40 മെഗാഹെഡ്സ് Acorn A7000
ആം7500FE ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് എസ്ഒസി(SoC). "FE" Added FPA and EDO memory controller. 4 കെബി യുണിഫൈഡ് 56 മെഗാഹെഡ്സ്
0.73 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Acorn A7000+
ആം7TDMI ആംv4T ആം7TDMI(-S) 3-stage pipeline, Thumb none 15 എംഐപിഎസ് @ 16.8 മെഗാഹെഡ്സ് Game Boy Advance, Nintendo DS, iPod, Lego NXT, Atmel AT91SAM7, Juice Box
ആം710T 8 കെബി യുണിഫൈഡ്, എംഎംയു 36 എംഐപിഎസ് @ 40 മെഗാഹെഡ്സ് Psion Series 5mx, Psion Revo/Revo Plus/Diamond Mako
ആം720T 8 കെബി യുണിഫൈഡ്, എംഎംയു 60 എംഐപിഎസ് @ 59.8 മെഗാഹെഡ്സ് Zipit Wireless Messenger
ആം740T MPU
ആംv5TEJ ആം7EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions, 5-stage pipeline none
Strongആം ആംv4 SA-110 16 KB/16 KB, എംഎംയു 203 മെഗാഹെഡ്സ്
1.0 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Apple Newton 2x00 series, Acorn Risc PC, Rebel/Corel Netwinder, Chalice CATS, Psion Netbook
SA-1110 16 KB/16 KB, എംഎംയു 233 മെഗാഹെഡ്സ് LART, Intel Assabet, Ipaq H36x0, Balloon2, Zaurus SL-5x00, HP Jornada 7xx, Jornada 560 series, Palm Zire 31
ആം8 ആംv4 ആം810[2] 5-stage pipeline, static branch prediction, double-bandwidth memory 8 കെബി യുണിഫൈഡ്, എംഎംയു 84 എംഐപിഎസ് @ 72 മെഗാഹെഡ്സ്
1.16 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Acorn Risc PC prototype CPU card
ആം9TDMI ആംv4T ആം9TDMI 5-stage pipeline none
ആം920T 16 KB/16 KB, എംഎംയു 200 എംഐപിഎസ് @ 180 മെഗാഹെഡ്സ് ആംadillo, GP32,GP2X (first core), Tapwave Zodiac (Motorola i. MX1), Hewlet Packard HP-49/50 Calculators, Sun SPOT, [Cirrus Logic EP9315], Samsung s3c2442 (HTC TyTN, FIC Neo FreeRunner[3])
ആം922T 8 KB/8 KB, എംഎംയു
ആം940T 4 KB/4 KB, MPU GP2X (second core), Meizu M6 Mini Player[4] [5]
ആം9E ആംv5TE ആം946E-S Enhanced DSP instructions variable, tightly coupled memories, MPU Nintendo DS, Nokia N-Gage, Conexant 802.11 chips
ആം966E-S no cache, TCMs

ST Micro STR91xF, includes Ethernet [1]

ആം968E-S no cache, TCMs
ആംv5TEJ ആം926EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions variable, TCMs, എംഎംയു 220 എംഐപിഎസ് @ 200 മെഗാഹെഡ്സ്, Mobile phones: Sony Ericsson (K, W series); Siemens and Benq (x65 series and newer); Texas Instruments OMAP1710, OMAP1610, OMAP1611, OMAP1612, OMAP-L137; Qualcomm MSM6100, MSM6125, MSM6225, MSM6245, MSM6250, MSM6255A, MSM6260, MSM6275, MSM6280, MSM6300, MSM6500, MSM6800; Freescale i.MX21, i.MX27, Atmel AT91SAM9, GPH Wiz, Marvell Feroceon
ആംv5TE ആം996HS Clockless processor, Enhanced DSP instructions no caches, TCMs, MPU
ആം10E ആംv5TE ആം1020E (VFP), 6-stage pipeline, Enhanced DSP instructions 32 KB/32 KB, എംഎംയു
ആം1022E (VFP) 16 KB/16 KB, എംഎംയു
ആംv5TEJ ആം1026EJ-S Jazelle DBX, Enhanced DSP instructions variable, എംഎംയു or MPU
XScale ആംv5TE 80200/IOP310/IOP315 I/O Processor, Enhanced DSP instructions
80219 400/600 മെഗാഹെഡ്സ് Thecus N2100
IOP321 600 BogoMips @ 600 മെഗാഹെഡ്സ് Iyonix
IOP33x
IOP34x 1-2 core, RAID Acceleration 32K/32K L1, 512K L2, എംഎംയു
PXA210/PXA250 Applications processor, 7-stage pipeline PXA210: 133 and 200 മെഗാഹെഡ്സ്, PXA250: 200, 300, and 400 മെഗാഹെഡ്സ് Zaurus SL-5600, iPAQ H3900, Sony CLIÉ NX60, NX70V, NZ90
PXA255 32KB/32KB, എംഎംയു 400 BogoMips @ 400 മെഗാഹെഡ്സ് Gumstix basix & connex, Palm Tungsten E2,Mentor Ranger & Stryder, iRex ILiad
PXA263 200, 300 and 400 മെഗാഹെഡ്സ് Sony CLIÉ NX73V, NX80V
PXA26x default 400 മെഗാഹെഡ്സ്, up to 624 മെഗാഹെഡ്സ് Palm Tungsten T3
PXA27x Applications processor 32 Kb/32 Kb, എംഎംയു 800 എംഐപിഎസ് @ 624 മെഗാഹെഡ്സ് Gumstix verdex, HTC Universal, HP hx4700, Zaurus SL-C1000, 3000, 3100, 3200, Dell Axim x30, x50, and x51 series, Motorola Q, Balloon3, Trolltech Greenphone, Palm TX, Motorola Ezx Platform A728, A780, A910, A1200, E680, E680i, E680g, E690, E895, Rokr E2, Rokr E6, Fujitsu Siemens LOOX N560, Toshiba Portégé G500, Trēo 650-755p, Zipit Z2
PXA800(E)F
Monahans 32KB/32KB L1, TCM, എംഎംയു 1000 എംഐപിഎസ് @ 1.25 GHz
PXA900 Blackberry 8700, Blackberry Pearl (8100)
IXC1100 Control Plane Processor
IXP2400/IXP2800
IXP2850
IXP2325/IXP2350
IXP42x NSLU2
IXP460/IXP465
ആം11 ആംv6 ആം1136J(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP), 8-stage pipeline variable, എംഎംയു 740 @ 532-665 മെഗാഹെഡ്സ് (i.MX31 SoC), 400-528 മെഗാഹെഡ്സ് Texas Instruments OMAP2420 (Nokia E90, Nokia N93, Nokia N95, Nokia N82), Zune, BUGbase, Nokia N800, Nokia N810, Qualcomm MSM7200 (with integrated ആം926EJ-S Coprocessor@274മെഗാഹെഡ്സ്, used in Eten Glofiish, HTC TyTN II, HTC Nike), Freescale i.MX31 (which was used in the original Zune 30gb and Toshiba Gigabeat S).
ആംv6T2 ആം1156T2(F)-S SIMD, Thumb-2, (VFP), 9-stage pipeline variable, MPU
ആംv6KZ ആം1176JZ(F)-S SIMD, Jazelle DBX, (VFP) variable, എംഎംയു+TrustZone Apple iPhone, Apple iPod touch, Conexant CX2427X, Motorola RIZR Z8, Motorola RIZR Z10
ആംv6K ആം11 MPCore 1-4 core SMP, SIMD, Jazelle DBX, (VFP) variable, എംഎംയു Nvidia APX 2500
Cortex ആംv7-A Cortex-A8 Application profile, VFP, NEON, Jazelle RCT, Thumb-2, 13-stage superscalar pipeline variable (L1+L2), എംഎംയു+TrustZone up to 2000 (2.0 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ് in speed from 600 മെഗാഹെഡ്സ് to greater than 1 GHz) Texas Instruments OMAP3430[SBM|SBM7000],|Gumstix Overo Earth, Pandora, Archos 5
Cortex-A9 Application profile, (VFP), (NEON), Jazelle RCT and DBX, Thumb-2, Out-of-order speculative issue superscalar എംഎംയു+TrustZone 2.0 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
Cortex-A9 MPCore As Cortex-A9, 1-4 core SMP എംഎംയു+TrustZone 2.0 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്
ആംv7-R Cortex-R4(F) Embedded profile, (FPU) variable cache, MPU optional 600 ഡിഎംഐപിഎസ് Broadcom is a user, TMS570 from Texas Instruments
ആംv7-M Cortex-M3 Microcontroller profile, Thumb-2 only. no cache, (MPU) 125 ഡിഎംഐപിഎസ് @ 100 മെഗാഹെഡ്സ് Energy Micro's EFM32, Luminary Micro microcontroller family, ST Microelectronics STM32
ആംv6-M Cortex-M1 FPGA targeted, Microcontroller profile, Thumb-2 (BL, MRS, MSR, ISB, DSB, and DMB). None, tightly coupled memory optional. Up to 136 ഡിഎംഐപിഎസ് @ 170 മെഗാഹെഡ്സ്[6] (0.8 ഡിഎംഐപിഎസ്/മെഗാഹെഡ്സ്[7], മെഗാഹെഡ്സ് achievable FPGA-dependent) "Actel ProASIC3 and Actel Fusion PSC devices will sample in Q3 2007"[8]
  1. "ആർക്കൈവ് പകർപ്പ്" (PDF). Archived (PDF) from the original on 2004-10-14. Retrieved 2004-10-14.
  2. "ആം810 - Dancing to the Beat of a Different Drum" ആം Limited presentation at Hot Chips 8, 1996
  3. "Neo1973: GTA01Bv4 versus GTA02 comparison". Retrieved 2007-11-15.
  4. "Rockbox Samsung SA58xxx series". Archived from the original on 2008-07-20. Retrieved 2008-02-22.
  5. "Rockbox Meizu M6 Port - Hardware Information". Archived from the original on 2008-05-12. Retrieved 2008-02-22.
  6. "ആം Extends Cortex Family with First Processor Optimized for FPGA"[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി], ആം press release, March 19 2007. Accessed April 11, 2007.
  7. "ആം Cortex-M1"[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി], ആം product website. Accessed April 11, 2007.
  8. ആം Extends Cortex Family with First Processor Optimized for FPGA[പ്രവർത്തിക്കാത്ത കണ്ണി]

പുറം കണ്ണികൾ

തിരുത്തുക
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ആം_ആർക്കിടെക്ചർ&oldid=3974639" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്