ഏകദേശം 3,000 ബിസിഇ യിൽ സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരത്തിൽ സിന്ധു നദിയുടെ തീരത്ത് നിന്നാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേരുകൾ ആരംഭിച്ചതും ഉയർന്നുവന്നതും. അത് ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലൂടെ വ്യാപിച്ചു.  ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇരുമ്പ് യുഗം മുതൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മതത്തിന്റെ വികാസവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നുവെങ്കിലും, അതിന്റെ ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ വെങ്കലയുഗം പോലെയുള്ള ചരിത്രാതീത മതങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. സിന്ധുനദീതട സംസ്കാരം . അതിനാൽ ഇത് ലോകത്തിലെ "ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള മതം" എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു.

ഹിന്ദു ഭരണാധികാരികളും രാജവംശങ്ങളും തെക്ക്, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ഹിന്ദുമതം പ്രചരിപ്പിച്ചു. ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗുപ്ത കാലഘട്ട ഭരണം ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ "സുവർണ്ണ കാലഘട്ടം" ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതം സിൽക്ക് റൂട്ടിലൂടെ മധ്യേഷ്യയിലേക്കും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലേക്കും വ്യാപിച്ചു.    മധ്യ-കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര പ്രാധാന്യമുള്ള നിരവധി ഹിന്ദു കോളനികളും ഉണ്ടായിരുന്നു.  ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്തോനേഷ്യയിലും ഇസ്‌ലാമും മുസ്ലീം അധിനിവേശവും വ്യാപിച്ചതോടെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിൽ ഹിന്ദുമതം ക്ഷയിക്കുകയും ചുരുങ്ങുകയും ചെയ്തു.  [15]

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹൈന്ദവ_ചരിത്രം&oldid=3729354" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്