ഹാസ്യത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ചലച്ചിത്രങ്ങളാണ് ഹാസ്യ ചലച്ചിത്രം അഥവ കോമഡി ഫിലിം. ജീവിതത്തിലെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾക്ക് അയവ് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഹാസ്യ സിനിമകൾ ഉപകരിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും ഹാസ്യവേഷങ്ങൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന നടന്മാരെ ഹാസ്യനടന്മാരെന്നു വിളിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=ഹാസ്യ_ചലച്ചിത്രം&oldid=1838152" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്