ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കുഴൂർ

(സർക്കാർ ഹൈ സ്കൂൾ കുഴൂർ (GHS KUZHOOR) എന്ന താളിൽ നിന്നും തിരിച്ചുവിട്ടതു പ്രകാരം)
ഈ ലേഖനത്തിനു മിഴിവേകാൻ ചിത്രങ്ങൾ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. താങ്കളുടെ കൈവശം സ്വതന്ത്ര ചിത്രങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി അത് വിക്കിപീഡിയയിലേക്ക് അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുകയും ലേഖനത്തിൽ ചേർക്കുകയും ചെയ്യുക.

തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ കുഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഒരു സർക്കാർ വിദ്യാലയമാണ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കുഴൂർ. 1914 ൽ ആണ് ഇത് സ്ഥാപിതമായത്. ഇരിങ്ങാലക്കുട വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ മാള വിദ്യാഭ്യാസ ഉപജില്ല പരിധിയിൽ ആണ് ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ കുഴൂർ ഉൾപ്പെടുന്നത്. 2.2 ഏക്കറിൽ 25 മുറികൾ ഉള്ള കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിൽ വിദ്യാലയം പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ചരിത്രം തിരുത്തുക

വടക്കേ വീപാട്ട് വാര്യത്ത് വക ദാനം കിട്ടിയ സ്ഥലത്ത് പനയോല കൊണ്ട് മേഞ്ഞ താൽക്കാലിക ഷെഡ്ഡിൽ പള്ളിക്കൂടമായി 1914ൽ അദ്ധ്യയനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് ജൂനിയർ ബേസിക് സ്കൂളായി ഉയർത്തി. 1980-ൽ അപ്പർ പ്രൈമറി സ്കൂളായും, 1/09/1984 -ൽ ഹൈസ്കൂളായും ഉയർത്തി.