ധാരാളം സ്ഥിതികോർജ്ജം (potential energy) ഉ‌ൾക്കൊള്ളുന്നതും ഈ ഊർജ്ജത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള അഴിച്ചുവിടലിലൂടെ സ്ഫോടനമുണ്ടാക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതുമായ വസ്തുവിനെയാണ് സ്ഫോടകവസ്തു എന്നുപറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ സ്ഫോടനത്തോടൊപ്പം പ്രകാശം, താപം, ശബ്ദം, മർദ്ദം എന്നിവയുമുണ്ടാവും.

നശിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ

ചരിത്രംതിരുത്തുക

ഉപയോഗങ്ങൾതിരുത്തുക

സൈനികംതിരുത്തുക

സൈനികേതരംതിരുത്തുക

സുരക്ഷതിരുത്തുക

തരങ്ങൾതിരുത്തുക

രസതന്ത്രപരമായിതിരുത്തുക

ഡീകമ്പോസിഷൻതിരുത്തുക

ഡീഫ്ലാഗ്രേഷൻതിരുത്തുക

ഡെറ്റൊണേഷൻതിരുത്തുക

അസാധാരണമായവതിരുത്തുക

സ്ഫോടകവസ്തുക്കളുടെ ഗുണങ്ങൾതിരുത്തുക

ലഭ്യതയും വിലയുംതിരുത്തുക

പ്രതികരണംതിരുത്തുക

പൊട്ടാനുള്ള തുടക്കത്തിനോടുള്ള പ്രതികരണംതിരുത്തുക

സ്ഫോടനവേഗംതിരുത്തുക

മാറ്റം വരാതിരിക്കൽതിരുത്തുക

ശക്തി, പെർഫോമൻസ്, ബലംതിരുത്തുക

ബ്രിസൻസ്തിരുത്തുക

സാന്ദ്രതതിരുത്തുക

ബാഷ്പീകരണംതിരുത്തുക

ജലാംശം വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള വാസനയും ജലപ്രതിരോധവുംതിരുത്തുക

വിഷാംശംതിരുത്തുക

സ്ഫോടനപരമ്പരതിരുത്തുക

സ്ഫോടനഫലയായി ഉണ്ടാകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വ്യാപ്തിതിരുത്തുക

ഓക്സിജൻ തുലനം (OB% or Ω)തിരുത്തുക

രാസഘടനതിരുത്തുക

രസതന്ത്രപരമായി ശുദ്ധമായ തന്മാത്രകൾതിരുത്തുക

ഓക്സിഡൈസറും ഇന്ധനവും തമ്മിലുള്ള മിശ്രണംതിരുത്തുക

വർഗ്ഗീകരണംതിരുത്തുക

സ്ഫോടനസാദ്ധ്യത വച്ച്തിരുത്തുക

പ്രാഥമിക സ്ഫോടകവസ്തുതിരുത്തുക

ദ്വിതീയസ്ഫോടകവസ്തുതിരുത്തുക

തൃതീയ സ്ഫോടകവസ്തുതിരുത്തുക

സ്ഫോടനത്തിന്റെ വേഗം കൊണ്ട്തിരുത്തുക

താഴ്ന്ന സ്ഫോടകശേഷിയുള്ളവതിരുത്തുക

ഉഗ്രസ്ഫോടകശേഷിയുള്ളവതിരുത്തുക

ഉള്ളടക്കം കൊണ്ട്തിരുത്തുക

പ്രൈമിംഗ് ഉള്ളടക്കംതിരുത്തുക

രൂപം വച്ച്തിരുത്തുക

ചരക്കുനീക്കത്തിനിടെ ലേബലിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട വർഗ്ഗീകരണംതിരുത്തുക

ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന (UNO) ഹസാർഡ് വർഗ്ഗവും വിഭാഗവുംതിരുത്തുക

ക്ലാസ്സ് 1 കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി ഗ്രൂപ്പ്തിരുത്തുക

നിയന്ത്രണംതിരുത്തുക

ഇന്ത്യതിരുത്തുക

അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകൾതിരുത്തുക

ഇവയും കാണുകതിരുത്തുക

കുറിപ്പുകൾതിരുത്തുക

അവലംബങ്ങൾതിരുത്തുക

  • Army Research Office. Elements of Armament Engineering (Part One). Washington, D.C.: U.S. Army Materiel Command, 1964.
  • Commander, Naval Ordnance Systems Command. Safety and Performance Tests for Qualification of Explosives. NAVORD OD 44811. Washington, D.C.: GPO, 1972.
  • Commander, Naval Ordnance Systems Command. Weapons Systems Fundamentals. NAVORD OP 3000, vol. 2, 1st rev. Washington, D.C.: GPO, 1971.
  • Departments of the Army and Air Force. Military Explosives. Washington, D.C.: 1967.
  • USDOT Hazardous Materials Transportation Placards
  • Swiss Agency for the Environment, Forests, and Landscap. Occurrence and relevance of organic pollutants in compost, digestate and organic residues. Research for Agriculture and Nature. 8 November 2004. p 52, 91, 182.

പുറത്തേയ്ക്കു‌ള്ള കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ&oldid=1717462" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്