ജോസ്‌ പനച്ചിപ്പുറം രചിച്ച ഗ്രന്ഥമാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം പനച്ചി. ഹാസ്യസാഹിത്യത്തിനുള്ള 2003-ലെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഈ പുസ്തകത്തിനായിരുന്നു [2][3]

സ്നേഹപൂർവ്വം പനച്ചി
Cover
പുറംചട്ട
കർത്താവ്ജോസ്‌ പനച്ചിപ്പുറം
രാജ്യംഇന്ത്യ
ഭാഷമലയാളം
പ്രസാധകൻഡി.സി. ബുക്ക്സ്
പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തിയതി
2002 നവംബർ 30 [1]
ഏടുകൾ124

"സമൂഹത്തിന്റെ, രാഷ്‌ട്രവ്യവഹാരത്തിന്റെ, വ്യക്തിദൗർബല്യത്തിന്റെ നേരെ സൗമ്യമായ വിമർശനം നടത്തി ആ ദൗർബല്യം കാണിച്ച വ്യക്തിയെപ്പോലും വേദനിപ്പിക്കാതെ ഹാസ്യരചന നിർവഹിക്കാൻ പനച്ചിപ്പുറത്തിന്‌ വൈദഗ്‌ധ്യമുണ്ട്‌ എന്ന സത്യത്തിന്‌ ഈ ഗ്രന്ഥം നിദർശകമായിരിക്കുന്നു." എന്ന് എം. കൃഷ്ണൻ നായർ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരികയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. [4]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സ്നേഹപൂർവ്വം_പനച്ചി&oldid=2367319" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്