1930 കളുടെ ആരംഭം മുതൽ സോവിയറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയെ നയിച്ച കലാതത്വസംഹിതയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം. ലോകമെങ്ങും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനശൈലിയും, തത്ത്വങ്ങളും ഇതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളവയാണ്.

സിദ്ധാന്തംതിരുത്തുക

വിപ്ലവത്തെയും ജനങ്ങളെയും ഫലപ്രദമായി സേവിക്കുവാൻ കലാപരവും സാഹിത്യപരവുമായ രചനകൾ `യഥാതഥത്വം' പുലർത്തുകയും പ്രാതിനിധ്യസ്വഭാവം കാട്ടുകയും അതേസമയം `മാതൃകാപുരുഷ' ന്മാരായ കഥാനായകരെ ഉപയോഗിച്ച്, സോഷ്യലിസത്തിലേക്കുള്ള തൊഴിലാളിവർഗത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം വരച്ചുകാട്ടുകയും വേണമെന്ന് ഈ തത്ത്വം അനുശാസിക്കുന്നു.[1] ==സാഹിത്യത്തിൽ

socialist stories

ചിത്രകലയിൽതിരുത്തുക

ശില്പകലയിൽതിരുത്തുക

 
A relief from the Soviet military cemetery in Warsaw showing workers greeting victorious soldiers.

അവലംബംതിരുത്തുക

  1. Sergei V. Ivanov Unknown Socialist Realism. The Leningrad School, p. 28 – 29. ISBN 5901724216, ISBN 9785901724217.

പുറം കണ്ണികൾതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സോഷ്യലിസ്റ്റ്_റിയലിസം&oldid=3792920" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്