സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉത്പാദനം

ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ, ചട്ടക്കൂടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സോഫ്റ്റ്‌വേർ ഘടകങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലും പരിപാലിക്കുന്നതിലും ഉൾപ്പെടുന്ന ആസൂത്രണം ചെയ്യുക, വ്യക്തമാക്കൽ, രൂപകൽപ്പന, പ്രോഗ്രാമിംഗ്, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, പരിശോധന, ബഗ് പരിഹരിക്കൽ എന്നിവയാണ് സോഫ്റ്റ്‌വേർ ഉൽപാദനം. സോഫ്റ്റ്‌വേർ വികസനം സോഴ്സ് കോഡ് എഴുതുന്നതിനും പരിപാലിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്, എന്നാൽ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ, സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ അന്തിമ പ്രകടനത്തിലൂടെ, ചിലപ്പോൾ ആസൂത്രിതവും ഘടനാപരവുമായ പ്രക്രിയയിൽ, ആവശ്യമുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ സങ്കല്പത്തിന് ഇടയിലുള്ള എല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.[1] അതിനാൽ, സോഫ്റ്റ്‌വേർ വികസനത്തിൽ ഗവേഷണം, പുതിയ വികസനം, പ്രോട്ടോടൈപ്പിംഗ്, പരിഷ്ക്കരണം, പുനരുപയോഗം, പുനർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പരിപാലനം അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്‌വേർ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന മറ്റേതെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.[2]

വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ‌ വികസിപ്പിക്കാൻ‌ കഴിയും, ഒരു നിർ‌ദ്ദിഷ്‌ട ക്ലയൻറ് / ബിസിനസ്സിന്റെ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ‌ നിറവേറ്റുക (ഇച്ഛാനുസൃത സോഫ്റ്റ്‌വെയറിൻറെ കാര്യം), സാധ്യതയുള്ള ഒരു കൂട്ടം ഉപയോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ‌ നിറവേറ്റുക (വാണിജ്യപരവും ഓപ്പൺ സോഴ്‌സ് സോഫ്റ്റ്‌വെയർ), അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത ഉപയോഗത്തിനായി (ഉദാ. ഒരു മൺഡേയ്ൻ ടാസ്ക്(mundane task) യാന്ത്രികമാക്കുന്നതിന് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സോഫ്റ്റ്‌വേർ എഴുതാം).

സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന വിധം.

ഘട്ടങ്ങൾതിരുത്തുക

 • മാർക്കറ്റ് അനാലിസിസ്
 • ബിസ്സിനസ് അനാലിസിസ്
 • സിസ്റ്റം അനാലിസിസ്
 • ടെക്നിക്കൽ അനാലിസിസ്
 • പ്രോഗ്രാം അനാലിസിസ്
 • പ്രോഗ്രാമിങ് അഥവാ കോഡിങ്ങ്
 • കോഡ് പരിശോധന
 • സോഫ്റ്റ് വെയർ പരിശോധന
 • സോഫ്റ്റ് വെയർ നിർമ്മാണം
 • സോഫ്റ്റ് വെയർ വിതരണം

ജോലിക്കാർതിരുത്തുക

 • മാർക്കറ്റ് ആനലിസ്റ്റ്
 • ബിസ്സിനസ് ആനലിസ്റ്റ്
 • സിസ്റ്റം ആനലിസ്റ്റ്
 • ടെക്നിക്കൽ ആനലിസ്റ്റ്
 • പ്രോഗ്രാമേഴ്സ്
 • ടെസ്റ്റേഴ്സ്
 • സെയിൽസ് മെൻ
 • കസ്റ്റമർ സർവ്വീസ് ടീം

അവലംബംതിരുത്തുക

 1. "Application Development (AppDev) Defined and Explained". Bestpricecomputers.co.uk. 2007-08-13. ശേഖരിച്ചത് 2012-08-05.
 2. DRM Associates (2002). "New Product Development Glossary". ശേഖരിച്ചത് 2006-10-29.