മനുഷ്യന്റെ ലൈംഗികത, ലൈംഗിക ആരോഗ്യവും അവകാശങ്ങളും, ലൈംഗികപരമായ പെരുമാറ്റം, സ്ത്രീ-പുരുഷ-ട്രാൻസ് ജെൻഡർ-ഇന്റർസെക്സ് തുടങ്ങിയ ലിംഗവിഭാഗങ്ങളുടെയും മറ്റ് ലൈംഗികന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ, ലൈംഗിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനരീതി, രതിമൂർച്ഛ എന്നിവയെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രീയ പഠനമാണ് സെക്സോളജി (Sexology ). പുരുഷ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആയ "ശീഘ്ര സ്ഖലനം, ഉദ്ധാരണ കുറവ്, താല്പര്യമില്ലായ്മ" ; സ്ത്രീ ലൈംഗിക പ്രശ്നങ്ങൾ ആയ " താൽപര്യക്കുറവ്, ലൈംഗികതയോടുള്ള വെറുപ്പും ഭയവും, യോനിയിൽ വഴുവഴുപ്പ് ഇല്ലായ്മ (യോനീ വരൾച്ച), യോനീ സങ്കോചം, ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള വേദന, രതിമൂർച്ഛയില്ലായ്മ തുടങ്ങിയവയും രതിപൂർവലീലകളുടെ പ്രാധാന്യം, സ്വവർഗാനുരാഗം തുടങ്ങിയ ലൈംഗിക ചായ്‌വ്, ലൈംഗിക സവിശേഷതകൾ, ലൈംഗിക സംയമനം, ലൈംഗിക-മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ, വൈകാരിക ബന്ധങ്ങൾ, ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, അലൈംഗികത തുടങ്ങിയ ലൈംഗികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാരീരിക- മാനസിക- സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെകുറിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനമേഖല കുടിയാണ് സെക്സോളജി. ഇത് ആരോഗ്യമേഖലയും മനഃശാസ്ത്രവുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ശാസ്ത്രശാഖയാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ലൈംഗികതയെപ്പറ്റി ശാസ്ത്രീയമായ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുവാനും, തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒഴിവാക്കുവാനും ഇതിന്റെ പഠനത്തിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ പകരുന്ന എയിഡ്സ്, ഹെർപ്പിസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ വരാതെ ഒഴിവാക്കുവാനും, ശരിയായ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനും, ലൈംഗിക കുറ്റകൃത്യങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുവാനും ഒക്കെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പഠനങ്ങൾ സഹായിക്കുന്നു. സുരക്ഷിതവും, ആരോഗ്യകരവും, സുഖകരവുമായ ലൈംഗികതയെ സംബന്ധിച്ച അറിവാണ് ഈ ശാസ്ത്രശാഖയുടെ സംഭാവന.

അവലബംതിരുത്തുക

  • Haeberle, E. J. (1983). The birth of sexology: A brief history in documents. World Association for Sexology.
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സെക്സോളജി&oldid=2923416" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്