സുലഭ കെ. കുൽക്കർണി

ഇന്ത്യന്‍ ശാസ്ത്രജ്ഞ


സുലഭ കെ. കുൽക്കർണി പൂനെയിൽ 1949 ജൂൺ 1-ന് ജനിച്ചു. നാനൊ സാങ്കേതികവിദ്യയിലും ദ്രവ്യശാസ്ത്രത്തിലും പ്രതലശാസ്ത്രത്തിലും ഗവേഷണം നടത്തുന്ന ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞയാണ്. അവർ ഐഐഎസ്ആർ (Indian Institute of Science Education and Research) സന്ദർശക അധ്യാപികയാണ്. [1]

സുലഭ കെ. കുൽക്കർണി
ജനനം (1949-06-01) 1 ജൂൺ 1949  (71 വയസ്സ്)
പൂനെ, മഹാരാഷ്ട്ര
താമസംപൂനെ
പൗരത്വംഭാരതം ഇന്ത്യ
ദേശീയതഭാരതീയ
മേഖലകൾനാനൊ ടെക്നോളജി
ദ്രവ്യ ശാസ്ത്രം
പ്രതല ശാസ്ത്രം
സ്ഥാപനങ്ങൾഭാരത ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്., പൂനെ
ബിരുദംപൂനെ സർവകലാശാല
അറിയപ്പെടുന്നത്നാനൊ ടെക്നോളജി
ദ്രവ്യ ശാസ്ത്രം
പ്രതല ശാസ്ത്രം

വിദ്യാഭ്യാസംതിരുത്തുക

1949ൽ പൂനെയിൽ ജനിച്ചു. പൂനെയിൽ തന്നെയായിരുന്നു സ്ക്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം. 1969-ൽ ബി.എസ്സി ബിരുദവും 1971-ൽ എം.എസ്സി യും 1976-ൽ പൂനെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പി.എച്ച്.ഡിയും നേടി. മ്യൂണിച്ച് സർവകലാശാലയിൽ പ്രതലശസ്ത്ര സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വാതകങ്ങളും ഘനപദാർത്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൂടച്ചേരലിനെ പറ്റിയുള്ള പോസ്റ്റ് ഡൊക്ടറൽ ഗവേഷണം ചെയ്തു.[2]

അവലംബംതിരുത്തുക

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സുലഭ_കെ._കുൽക്കർണി&oldid=2891400" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്