സിത്താര

വിക്കിപീഡിയ വിവക്ഷ താൾ

സിത്താര എന്നത് പല വ്യക്തികളെ കുറിക്കുന്നു

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സിത്താര&oldid=2483736" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്