സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ (വിവക്ഷകൾ)

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇസ്ലാമിക സംഘടനയായ സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ ചുരുക്ക നാമമാണ് സമസ്ത. എന്നാൽ ഈ വാക്കിന് മുഴുവൻ എന്ന അർത്ഥവുമുണ്ട്.