തലക്കെട്ട് ഹീറോഗ്ലിഫ് എന്ന് പോരേ? -- റസിമാൻ ടി വി 17:26, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

മതി, ഹീറോഗ്ലിഫ് ആണു് ശരി. ഇപ്പോഴാണു് ശ്രദ്ധിച്ചതു്. കെവി 18:12, 21 ഡിസംബർ 2012 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഹിറോഗ്ലിഫ്&oldid=1541754" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഹിറോഗ്ലിഫ്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.