സംവാദം:ഹാഷ് ടേബിൾ

There are no discussions on this page.

ഇംഗ്ലീഷ് വിക്കിയിലെ വിവരങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്തു നോക്കുമ്പോൾ വിവരങ്ങൾ തെറ്റാണല്ലോ -- റസിമാൻ ടി വി 21:03, 22 ജനുവരി 2013 (UTC)

തിരുത്തലുകൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിലയിരുത്തുമല്ലോ... ---രവി (സംവാദം) 08:53, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. എങ്കിലും ഉദാഹരണസഹിതം വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു -- റസിമാൻ ടി വി 09:06, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
ശ്രമിയ്ക്കാം..--രവി (സംവാദം) 09:10, 7 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഹാഷ്_ടേബിൾ&oldid=1642842" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഹാഷ് ടേബിൾ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.