സംവാദം:യേശുവും മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങളും

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

നിവൃത്തി എന്നതാണ് ശരി...-- സിജോ വർഗ്ഗീസ്, മൈക്കാവ് 13:33, 22 ഡിസംബർ 2010 (UTC)

"യേശുവും മിശിഹൈക പ്രവചനങ്ങളും" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.