"മനുഷ്യന്റെ തിരിച്ചറിവിനെ ബുദ്ധി എന്നു പറയുന്നു.[1]" ബുദ്ധി മറ്റു ജീവികൾക്കും ഇല്ലെ !. -- Raghith 08:38, 13 ഫെബ്രുവരി 2013 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ബുദ്ധി&oldid=1649168" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ബുദ്ധി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.