സംവാദം:നല്ല കള്ളൻ

There are no discussions on this page.

മലയാളത്തിലെ ക്രിസ്തീയസാഹിത്യത്തിൽ പ്രചാരം നേടിയ പേര് നല്ല കള്ളൻ എന്നാണ്. ലേഖനത്തിന്റെ പേര് അങ്ങനെയാക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ Penitent thief മാനസാന്തരപ്പെട്ട കള്ളനല്ല, മനസ്തപിച്ച കള്ളനാണ്.ജോർജുകുട്ടി (സംവാദം) 10:27, 24 നവംബർ 2013 (UTC)

DONE Georgekutty !!--Fuadaj (സംവാദം) 11:05, 24 നവംബർ 2013 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:നല്ല_കള്ളൻ&oldid=1873661" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"നല്ല കള്ളൻ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.