അന്തർഭാഷാകണ്ണികൾതിരുത്തുക

എന്നിവയല്ലേ ശരി? ഇപ്പോൾ

  • പട്ടണം City
  • City പട്ടണം
  • Town പട്ടണം
  • നഗരം City

എന്നിങ്ങനേയാണ് അന്തർഭാഷാകണ്ണികൾ --ഷാജി 18:36, 7 മാർച്ച് 2011 (UTC)

  --Adv.tksujith (സംവാദം) 18:18, 9 നവംബർ 2019 (UTC)
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:നഗരം&oldid=3244650" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"നഗരം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.