സംശയംതിരുത്തുക

//പൈതൃകം പിന്തുടരുന്ന ദർശനവ്യവസ്ഥ// എന്ന പ്രയോഗം ശരിയാണോ? --Adv.tksujith (സംവാദം) 08:48, 7 ജൂലൈ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

വാക്യം തിരുത്തി. No sexism now:)ജോർജുകുട്ടി (സംവാദം) 09:32, 7 ജൂലൈ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]

ജെൻഡർ ബയാസ് മാത്രമായിരുന്നില്ല, "അക്വിനാസിന്റെ" പൈതൃകം എന്ന അർത്ഥമാണ് ആ വാചകത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു :) --Adv.tksujith (സംവാദം) 12:10, 7 ജൂലൈ 2013 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:തോമിസം&oldid=1794858" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"തോമിസം" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.