സംവാദം:തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക്

സംവാദം ചേർക്കുക
There are no discussions on this page.

വെറും 10 പഞ്ചായത്തുകൾ മാത്രമേ ജില്ലയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ താലൂക്കായ തൃശ്ശൂർ താലൂക്കിൽ ഉള്ളോ? ബാക്കി പഞ്ചായത്തുകളും, തൃശ്ശൂർ നഗരസഭയും ഈ താലൂക്കിനെക്കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യമുള്ളവർ ചേർക്കണം. Anoop menon (സംവാദം) 06:38, 24 ജൂലൈ 2012 (UTC)

"തൃശ്ശൂർ താലൂക്ക്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.