സംവാദം:തൂണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്

There are no discussions on this page.

തൂണേരി എന്നല്ലേ സ്ഥലപ്പേർ? --Anoopan| അനൂപൻ 07:40, 8 ഡിസംബർ 2010 (UTC)[]

തിരുത്തി - നിയാസ് അബ്ദുൽസലാം 08:17, 8 ഡിസംബർ 2010 (UTC)[]
"തൂണേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.