ചാക്യാർ കൂത്ത് നേപ്പാളിലും ഉണ്ടല്ലോ? --ചള്ളിയാൻ 02:40, 11 ജൂൺ 2007 (UTC)

നേപ്പാളിൽ ചാക്യാർ കൂത്ത് എന്തു പേരിൽ ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത്? കലാരൂപങ്ങൾ തമ്മിൽ എത്ര സാമ്യം ഉൺട്? Gaine എന്ന നൃത്തരൂപം ആണോ ഉദ്യേശിച്ചത്? എന്തായാലും ചാക്യാർ കൂത്ത് അതേരൂപത്തിൽ നേപ്പാളിലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അല്പം പ്രയാസം. Simynazareth 09:10, 6 ജൂലൈ 2007 (UTC)simynazareth
വിശ്വസിക്കണ്ട. തെളിവു തന്നിട്ട് മതി. അതു വരെ അവിശ്വസിച്ചോളൂ. ബുദ്ധമതത്തിന്റെ കലാരൂപമായിരുന്നു അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ധാരണ കിട്ടിയേക്കുമായിരിക്കും. കുഞ്ഞുണ്ണിപ്പിഷാരടിയുടെ കൂടിയാട്ടം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് എൻറെ ഓർമ്മ, എന്തായാലും കൃത്യമായി കണ്ടു പിടിച്ച് വരികൾ തരം എന്താ? --ഒറ്റയാൻ 09:22, 6 ജൂലൈ 2007 (UTC)

move pageതിരുത്തുക

ചാക്ക്യൂരൂത്ത്, ഒറ്റപ്പദം. Not4u 17:26, 22 ഏപ്രിൽ 2009 (UTC)

അറിയാത്ത ഒരു കാര്യം :--> ശ്രീബുദ്ധനെ ശാക്യമുനിയുമായി ലിങ്കിയിരിക്കുന്നു. ചള്ളിയാൻ ബുദ്ധന്റെ പിൻ‌തലമുറക്കാർ ആയതിനാലാണോ??? --സുഗീഷ് 19:51, 19 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ശാക്യവംശത്തിൽ പിറന്നതുകൊണ്ട് ബുദ്ധന്‌ കിട്ടിയതാണ്‌ ഈ പേർ. 'ശാക്യജിനദേവൻ' എന്ന് ആശാന്റെ കരുണയിൽ. വായിച്ചുനോക്കൂ--തച്ചന്റെ മകൻ 04:11, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

ഐതിഹ്യങ്ങളെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും ഒരേ മട്ടിൽ വിവരിക്കുന്നത് കഷ്ടമാണ്‌. ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നു:--തച്ചന്റെ മകൻ 05:01, 20 മാർച്ച് 2010 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ചാക്യാർക്കൂത്ത്&oldid=670510" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ചാക്യാർക്കൂത്ത്" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.