ഉച്ഛാരണംതിരുത്തുക

കലിത്തൊകൈ എന്ന് പറയില്ലേ?--Rameshng:::Buzz me :) 08:22, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)

ശരിക്കും ഉച്ചാരണം നോക്കിയാൽ ത്തൊഗൈ ആണ്. +   @ കൈ --Vssun (സുനിൽ) 11:04, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)

കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച വിവർത്തനത്തിന്റെ തലക്കെട്ട് കലിത്തൊക എന്നാണ്.തമിഴിൽ കലിത്തൊകൈ എന്നു തന്നെയാണ് പറയുന്നത്.മാറ്റണോ?Fotokannan 17:04, 27 ജൂൺ 2010 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:കലിത്തൊകൈ&oldid=742716" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"കലിത്തൊകൈ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.