ഓപ്പെറ ലയിപ്പിക്കുന്നത്തിരുത്തുക

പഴയ താൾ ഇതായതിനാൽ ഓപ്പെറ ഇങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിക്കണം എന്ന് അഭിപ്രായം.

Saithalavi (സംവാദം) 16:31, 9 മേയ് 2013 (UTC)

അനുകൂലിക്കുന്നു. താളുകൾ ഒരേ വിഷയത്തെപ്പറ്റിയായതിനാൽ പെട്ടെന്ന് ലയിപ്പിക്കുന്നു. --അജയ് ബാലചന്ദ്രൻ (സംവാദം) 16:58, 9 മേയ് 2013 (UTC)

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഓപ്പറ&oldid=1748348" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഓപ്പറ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.