കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് ഏഴാച്ചേരി എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഏഴാച്ചേരി എന്നല്ലേ..--Fotokannan 15:26, 1 നവംബർ 2010 (UTC)Reply[മറുപടി]

ഒറ്റവരി ലേഖനം എന്ന ഫലകം ഇനി മാറ്റാമല്ലോ..?Adv.tksujith 09:56, 10 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]

checkY ചെയ്തു--റോജി പാലാ 09:57, 10 ഒക്ടോബർ 2011 (UTC)Reply[മറുപടി]
"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:ഏഴാച്ചേരി&oldid=1077027" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"ഏഴാച്ചേരി" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.