കേരളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ സ്ഥലങ്ങൾ വിക്കിപദ്ധതിയുടെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എടക്കൽ എന്ന ഈ ലേഖനം.
Unrated  ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല
 ???  ഈ ലേഖനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടില്ല


ഇടക്കൽ ആണോ എടക്കൽ ആണോ ശരി?

Simynazareth 13:22, 8 നവംബർ 2006 (UTC)simynazarethReply
എടക്കൽ ആണ് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നു
കൊട്ടിയൂരാൻ 19:09, 24 മേയ് 2007 (UTC)Reply

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=സംവാദം:എടക്കൽ&oldid=1909699" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്
"എടക്കൽ" താളിലേക്ക് മടങ്ങുക.