ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ പ്രകാരം ഒമ്പതാമത്തെ മാസമാണ് സെപ്റ്റംബർ.

സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിനും സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ദിവസങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള വർഗ്ഗമാണിത്.

ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ ആകെ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉള്ളതിൽ 4 ഉപവർഗ്ഗങ്ങൾ, താഴെക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു.

"സെപ്റ്റംബർ" എന്ന വർഗ്ഗത്തിലെ താളുകൾ

ഈ വർഗ്ഗത്തിൽ 4 താളുകളുള്ളതിൽ 4 എണ്ണം താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

"https://ml.wikipedia.org/w/index.php?title=വർഗ്ഗം:സെപ്റ്റംബർ&oldid=2778006" എന്ന താളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ചത്